Przesłuchiwanie dzieci – taktyka. 5/5 (1)

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp ……… 4

Rozdział I
Elementy psychologii dziecka ……… 7

1. Zagadnienia wstępne ……… 7
2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9
2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9
2.2. Późne dzieciństwo ……… 15
2.3. Dorastanie ……… 17
3. Różnice płci ……… 18


Rozdział II
Rola procesowa dziecka ……… 21

1. Dziecko w charakterze świadka ……… 21
1.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym ……… 21
1.2. Dziecko jako świadek w procesie cywilnym ……… 28
2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31
3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33


Rozdział III
Przesłuchanie dziecka ……… 41

1. Przesłuchujący ……… 41
2. Przygotowanie do przesłuchania ……… 44
3. Biegły ……… 49
4. Fazy przesłuchania ……… 54
5. Kryteria oceny wiarygodności zeznań ……… 60
6. Dokumentacja przesłuchania ……… 61


Rozdział IV
Przesłuchanie dziecka a inne szczególne formy przesłuchania ……… 66

1. Przesłuchanie dziecka z zaburzeniami psychicznymi ……… 66
2. Przesłuchanie dziecka znajdującego się w ciężkim stanie zdrowia ……… 74
3. Przesłuchanie konfrontacyjne dwóch osób ……… 76
4. Przesłuchanie w celu odtworzenia wyglądu osoby lub rzeczy ……… 78
5. Przesłuchanie związane z okazaniem ……… 82
6. Przesłuchanie w celu odtworzenia sytuacji lub postępowania na miejscu zdarzenia
……… 86
7. Przesłuchanie za pośrednictwem tłumacza (art. 204 k.p.k.) ……… 87
8. Przesłuchanie świadka incognito ……… 88


Wnioski ……… 89
Bibliografia ……… 91

Oceń