Transport w gospodarce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Miejsce transportu w gospodarce

1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5
1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9
1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12
1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19

Rozdział II
Kierunki polityki ekologicznej UE i jej wpływ na transport

2.1. Główne kierunki polityki ekologicznej UE………. 23
2.2. Kształtowanie wspólnej polityki transportowej………. 26
2.3. Normy zanieczyszczeń i perspektywa ich zmian………. 30
2.4. Koszty dostosowania rynku usług transportowych………. 33

Rozdział III
Obecne funkcjonowanie badanego przedsiębiorstwa transportowego

3.1. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o………. 36
3.2. Charakterystyka usług i klientów………. 42
3.3. Miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw ……….44
3.4. Analiza rentowności prowadzonego przedsiębiorstwa……….47

Rozdział IV
Rozwój przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. w kontekście zaostrzonych przepisów związanych z ochroną środowiska

4.1. Gotowość przedsiębiorstwa do wprowadzenia zmian ……….50
4.2 Analiza posiadanych zasobów w świetle spełniania ekologicznych regulacji europejskich………. 53
4.3 Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych wymogów ekologicznych………. 57
4.4. Oczekiwane zyski i perspektywy rozwoju w związku ze zmianami………. 58

Zakończenie ……….61
Bibliografia ……….63
Spis tabel, rysunków, wykresów ……….66

Oceń