Proces transportowy w przewozie międzynarodowym na przykładzie firmy XYZ

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Specyfikacja transportu samochodowego ładunków

1.1. Charakterystyka i struktura transportu ładunków drogą lądową………. 5
1.2. Popyt i podaż w transporcie drogowym………. 9
1.3. Analiza kosztów transportu drogowego ……….15


Rozdział II
Analiza przedsiębiorstwa transportowego FOR CAR

2.1. Historia i prezentacja przedsiębiorstwa ……….19
2.2. Identyfikacja usług transportowych w badanym przedsiębiorstwie………. 25
2.3. Jakość w procesie transportowym ……….28


Rozdział III
Przewóz ładunków w badanej firmie – analiza przypadków

3.1. Analiza wybranych operacji transportowych………. 31
3.2. Możliwości usprawnienia procesu transportowego ……….39
3.3. Uwarunkowania wdrożenia zmodyfikowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem………. 43


Zakończenie ……….49
Bibliografia………. 51
Spis tabel ……….52
Spis wykresów………. 53
Spis rysunków………. 54