Tag: Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska praca licencjacka

Wpływ siedzącego trybu życia na doległiwości bólowe kręgosłupa 4.21/5 (14)

Przez administrator

Wstęp …………..2 Streszczenie …………..4 Summary………….. 5 Słowa kluczowe………….. 6 Rozdział 1 Stan wiedzy i analiza literatury z zakresu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób pracujących w pozycji siedzącej …………..7 Rozdział 2 Materiał i metodyka badań 2.1. Wprowadzenie …………..27 2.2. Cel i przedmiot badań …………..27 2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze………….. 28…

Zagrożenia demoralizacją osób kształcących się we współczesnym technikum 4.63/5 (8)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Problematyka demoralizacji młodzieży w literaturze przedmiotu 1.1. Pojęcie i etiologia demoralizacji, jej przejawy i możliwe skutki dla młodzieży szkolnej………… 6 1.2. Rodzina a demoralizacja młodzieży …………9 1.3. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie a demoralizacja młodzieży………… 10 1.4. Demoralizacja młodzieży uczącej się …………12 Rozdział 2 Metodologia badań…

Skuteczność stosowania poszczególnych instrumentów ekonomicznych w praktyce ochrony środowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp……….. 4 2. Umocowanie prawne instrumentów ekonomicznych w zarządzaniu środowiskiem……….. 7 3. Instrumenty społeczne, takie jak edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem………… 16 4. Rodzaje instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska ………..17 4.1 Opłaty ekologiczne ………..21 4.2 Kary ekologiczne ………..33 4.3 Podatki ekologiczne……….. 34 4.4 Subwencje ………..39 4.5 Rynki uprawnień ………..42…

Modernizacja montażownicy do kół samochodów ciężarowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wprowadzenie 1.1. Transport kołowy w Polsce……….. 9 1.2. Utrzymanie taboru samochodowego ………..10 1.3. Wymiana opon w samochodach ciężarowych ………..11 1.3.1. Serwis ogumienia taboru samochodowego……….. 11 1.4. Historia rozwoju montażownic……….. 11 1.4.1. Budowa opony ………..11 1.4.1. Narzędzia do ręcznego demontażu opon……….. 13 1.4.2. Rodzaje i generacje montażownic……….. 15 1.5. Firma…

Analiza zastosowania wybranych zamienników czynnika ziębniczego R22 w okrętowej instalacji chłodniczej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Cel pracy ……….5 Wstęp ………6 1.Zjawisko i istota chłodzenia……… 8 1.1Termodynamiczne podstawy obiegów lewo bieżnych ………9 1.2 Rzeczywisty obieg chłodniczy ………12 2.Względy ochrony środowiska 2.1 Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI……… 15 2.2 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego……… 17 2.3 Niszczenie warstwy ozonowej……… 17 2.4 Regulacje prawne ………19 3.Czynnik chłodniczy ………21 3.1…

Poziom osiągnięć szkolnych uczniów III klasy szkoły podstawowej z zakresu edukacji polonistycznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział I Edukacja polonistyczna na etapie edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu………… 3 1.1. Charakterystyka edukacji wczesnoszkolnej ………..3 1.2. Cele edukacji polonistycznej ………..8 1.3. Treści kształcenia……….. 10 1.4. Metody oraz formy kształcenia umiejętności językowych……….. 14 Rozdział II Efektywność procesu kształcenia w świetle literatury przedmiotu 2.1. Pojęcie efektywności kształcenia……….. 30…

Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 11 Rozdział 1 1.1. Wprowadzenie…….. 11 1.2. Cel pracy…….. 12 1.3. Materiał i metody badawcze…….. 12 1.4. Zakres pracy…….. 12 Rozdział 2 Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa. 2.1. Źródła wymagań wobec przedsiębiorstw korzystających ze środowiska…….. 14 2.2. Przedsięwzięcia inwestycyjne a obowiązki podmiotów gospodarczych związane z ochroną…

Praca pedagoga szkolnego w opinii gimnazjalistów na przykładzie Zespołu Szkół Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty pracy 1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 1.2. Analiza krytyczna literatury Rozdział 2 Wprowadzenie w problematykę badawczą 2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze 2.2. Zawód pedagoga szkolnego-zadania, cele oraz sposoby pracy 2.3. Młodzież w wieku gimnazjalnym: rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny Rozdział 3 Komunikacja w procesie edukacyjnym 3.1.…

Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Rolnictwo w Polsce 1.1 Wsparcie unijne dla rolnictwa……….. 6 1.1.1 Podstawy prawne wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej……….. 6 1.1.2 Wsparcie UE dla rolnictwa w Polsce przed 2007 roku……….. 8 1.2 Analiza sytuacji rolnictwa polskiego ………..9 1.2.1 Struktura rolnictwa polskiego……….. 9 1.2.2 Szanse rolnictwa polskiego w związku z…

Ocena ergonomii stanowiska pracy – operator koparko-ładowarki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Ocena ergonomii stanowiska pracy 1.1. Podstawy diagnozy ergonomicznej 1.2. Diagnoza obciążeń pracownika w procesie pracy 1.3. Przestrzeń stanowiska pracy 1.4. Wpływ fizycznego środowiska pracy Rozdział 2 Charakterystyka koparko-ładowarki jcb 3cx/4cx 2.1. Opis ogólny 2.2. Parametry techniczne 2.3. Rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy Rozdział 3 Przeprowadzenie diagnozy…

Propozycje zmniejszenia obciążenia mięśniowo szkieletowego lekarza stomatologa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Cel pracy………… 5 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Terminologia………… 6 1.2 Metody badań obciążenia mięśniowo-szkieletowego………… 7 1.3 Specyfikacja pracy lekarza stomatologa w aspekcie obciążeń mięśniowo-szkieletowych………… 12 1.3.1 Pozycje lekarza stomatologa podczas wykonywania pracy …………13 Rozdział 2 Zasady ergonomii w projektowaniu gabinetu stomatologicznego 2.1 Ogólne zasady ergonomicznego projektowania dla…

Analiza strategiczna na przykładzie przedsiębiorstwa XXX Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Koncepcja analizy strategicznej 1.1. Definicja analizy strategicznej……… 6 1.2. Zakres analizy strategicznej ………10 1.3. Rola analizy strategicznej w przedsiębiorstwie ………16 Rozdział II Badania określające sytuację przedsiębiorstwa 2.1.Metody badaniamakrootoczenia ………18 2.2.Metody badania otoczenia konkurencyjnego……… 24 2.3.Metody badania potencjału przedsiębiorstwa ………32 2.4.Zintegrowane metody analizy strategicznej ………35 Rozdział III Analiza…

Transport w gospodarce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19 Rozdział II Kierunki polityki ekologicznej UE i jej wpływ na transport 2.1. Główne…

Znaczenie euroregionów oraz współpracy transgranicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Zakres formy i znaczenie współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 1.1 Geneza współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 1.1.1 Partnerstwo transgraniczne 1.1.2 Transgraniczna współpraca w Polsce 1.1.3 Warunki istnienia współpracy transgranicznej Rozdział 2 Współpraca transgraniczna w organach Unii Europejskiej 2.1 Transgraniczna współpraca 2.2 Fundusze Phare 2.2.1 Europejska Dyrekcja Generalna…

Wpływ środowiska na rozwój terroryzmu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Pojęcie terroryzmu i jego wpływ na bezpieczeństwo państwa 1.2. Rodzaje terroryzmu 1.3. Działalność wybranych grup terrorystycznych Rozdział 2 Charakterystyka środowisk w kontekście działań grup terrorystycznych 2.1. Środowisko przyrodnicze 2.2. Środowisko społeczne 2.3. Środowisko kulturowe 2.4. Środowisko cyberprzestrzeni Rozdział 3 Zjawisko patologii społecznych…

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska 1.1. Założenia polityki ekologicznej 1.2. Narzędzia polityki ekologicznej 1.3. Istota i rodzaje instrumentów ekonomicznych Rozdział 2 Rola instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska w Unii Europejskiej 2.1. Polityka unijna w zakresie ochrony środowiska 2.2. Narzędzia wpływu na zachowanie społeczeństwa wobec środowiska stosowane…

Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży w opinii uczniów szkoły podstawowej, nauczycieli i rodziców 4.81/5 (16)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży w opinii uczniów szkoły podstawowej w świetle literatury przedmiotu 1.1. Analiza pojęć 1.2. Dobre i złe nawyki żywieniowe i ich wpływ na stan zdrowia człowieka 1.3. Aktywność fizyczna jako podstawa zdrowego stylu życia 1.4. Udział rodziców w kształtowaniu zdrowego stylu życia…

Koncepcja jakości w organizacji – przegląd zasad, metod i narzędzi zarządzania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Pojęcie i istota jakości 2. Zarys historii kontroli jakości 3. Różnice kulturowe w kreowaniu jakości 4. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM 5. Systemy zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 6. Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiska i bezpieczeństwa 7. Przegląd zasad, metod i narzędzi 8. Kanban 9. FMEA 10. Koncepcja…

Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowych i przedszkolnym wychowaniu dzieci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy nagradzania i karania dzieci 1.1. Pojęcie nagrody i kary………… 5 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka nagród i kar …………7 1.3. Warunki skuteczności środków wychowawczych………… 12 1.4. Rodzina jako środowisko wychowawcze …………17 1.4.1. Istota i funkcje rodziny………… 20 1.4.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców …………24 1.5.…

Charakterystyka rocznego makrocyklu treningowego zespołu siatkarek XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 1.1 Zjawiska adaptacji i superkompensacji 1.2 Energetyczne uwarunkowania wysiłku fizycznego 1.3 Charakterystyka obciążeń treningowych 1.4 Przetrenowanie 1.5 Odnowa biologiczna 1.6 Periodyzacja 1.7 Cel Pracy 2. Materiał i metoda badawcza 2.1 Charakterystyka środowiska badawczego 2.2 Podmiot badań 2.2.1 Roczny plan organizacji szkolenia 2.3 Metoda rejestracji obciążeń 3. Analiza 3.1…

Poziom wiedzy uczniów szkoły gimnazjalnej na temat zachowań zdrowotnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Zdrowie jako wartość życiu człowieka 1.1. Definicje zdrowia, modele i wymiary zdrowia…………4 1.2. Czynniki warunkujące zdrowie według koncepcji Lalonde…………11 1.3. Styl życia jako główny czynnik warunkujący zdrowie 14 1.4. Zachowania zdrowotne i ich podstawowe elementy…………17 1.5. Przejawy zachowań antyzdrowotnych…………23 Rozdział 2 Edukacja zdrowotna w procesie wychowania 2.1.…

Przemiany społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie współczesnych rodzin. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1.1 Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego 1.2 Przemiany społeczne w Polsce 1.3 Zagrożenia rodziny Rozdział II 2.1 Przedmiot i cel badań. 2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze. 2.3 Organizacja i przebieg badań. 2.4 Charakterystyka badanego środowiska i badanej grupy Rozdział III 3.1 Analiza uzyskanych wyników 3.2…

Przestępstwo rozbojuFormy spędzania czasu wolnego młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Problem czasu wolnego a środowisko lokalne 1.1. Pojęcie i funkcje czasu wolnego……….5 1.2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież……….8 1.3. Czynniki warunkujące ilość czasu wolnego młodzieży……….12 1.4. Problem czasu wolnego w środowisku lokalnym……….14 1.4.1. Pojęcie środowiska lokalnego……….14 1.4.2. Środowisko jako czynnik wpływający na organizację czasu wolnego młodzieży……….15…

Wpływ rodziny na zachowania przestępcze i patologiczne nieletnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Przestępczość nieletnich jako problem społeczny 1.1. Definicja przestępczości i przestępczości nieletnich ……….. 5 1.2. Wybrane teorie przestępczości nieletnich ……….. 9 1.3. Rozmiary, dynamika i struktura przestępczości nieletnich ……….. 16 1.4. Główne tendencje we współczesnej przestępczości nieletnich w Polsce ……….. 22 Rozdział II Rodzinne uwarunkowania zachowań…

Charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska 1.1. Założenia polityki ekologicznej 1.2. Narzędzia polityki ekologicznej 1.3. Istota i rodzaje instrumentów ekonomicznych Rozdział II Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska w Unii Europejskiej 2.1. Polityka unijna w zakresie ochrony środowiska 2.2. Instrumenty ekonomiczne stosowane w Unii Europejskiej Rozdział III Instrumenty…