Modernizacja montażownicy do kół samochodów ciężarowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wprowadzenie

1.1. Transport kołowy w Polsce……….. 9
1.2. Utrzymanie taboru samochodowego ………..10
1.3. Wymiana opon w samochodach ciężarowych ………..11
1.3.1. Serwis ogumienia taboru samochodowego……….. 11
1.4. Historia rozwoju montażownic……….. 11
1.4.1. Budowa opony ………..11
1.4.1. Narzędzia do ręcznego demontażu opon……….. 13
1.4.2. Rodzaje i generacje montażownic……….. 15
1.5. Firma UNI-TROL ………..22
1.5.1. O firmie UNI-TROL ………..22
1.5.2. Cele modernizacji montażownicy AT 56 ………..23


2. Montażownica AT-56

2.1. Budowa montażownicy AT-56……….. 24
2.2. Algorytm pracy montażownicy……….. 25
2.3. Analiza potrzeb użytkowników……….. 27


3. Założenia do modernizacji montażownicy

3.1. Założenia dotyczące pracy urządzenia po wykonanych modernizacjach……….. 29
3.1.1. Propozycja modernizacji algorytmu pracy……….. 29
3.2. Założenia techniczne ………..29
3.2.1. Założenia funkcjonalne……….. 29
3.2.2. Założenia dotyczące eksploatacji urządzenia ………..30
3.3. Opis środowiska pracy……….. 30
3.3.1. Użytkownik……….. 30
3.3.2. Środowisko naturalne ………..31
3.3.3. Środowisko techniczne……….. 31
3.4.4. Otoczenie prawne……….. 31


4. Analiza możliwości modernizacji

4.1. Układ obrotu wrzeciona ………..32
4.1.1. Falownik do zmiany obrotów silnika……….. 32
4.1.2. Przekładnia dwubiegowa ………..32
4.1.3. Silnik elektryczny dwubiegowy ………..33
4.2 Automatyczny obrót o 180⁰ dysku i łyżki montażowej……….. 33
4.2.1 Realizacja obrotu za pomocą motoreduktora ………..35
4.2.2. Realizacja obrotu przez zastosowanie silnika hydraulicznego……….. 35
4.2.3. Realizacja obrotu poprzez wykorzystanie mechanizmu zębatego ………..36
4.3. Nakładanie pasty wulkanizacyjnej w sposób automatyczny……….. 36
4.3.1. Nakładanie pasty wulkanizacyjnej obecnymi metodami ………..37
4.3.2. Automatyczne nakładanie pasty przy wykorzystaniu elektrycznej pompy smaru ………..37
4.3.3. Automatyczne nakładanie pasty przy wykorzystaniu pneumatycznej pompy smaru ………..38
4.4. Pompowanie koła po montażu znajdującego się w zaciskach wrzeciona do zadanego ciśnienia ………..38
4.4.1. Automat do pompowania jako element wyposażenia montażownicy ………..38
4.5. Podsumowanie koncepcji modyfikacji ………..39


5. Opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych

5.1. Dobór silnika elektrycznego dwubiegowego……….. 40
5.2. Projekt realizacji automatycznego obrotu dysku wraz z łyżką ………..41
5.2.1. Dobór siłownika hydraulicznego realizującego ruch łyżki wulkanizacyjnej ………..43
5.2.2. Dobór siłownika hydraulicznego realizującego ruch w płaszczyźnie pionowej……….. 44
5.2.3. Dobór siłownika hydraulicznego realizującego ruch w płaszczyźnie poziomej ………..45
5.2.4. Dobór elementów mechanizmu zębatego realizującego ruch obrotowy dysku z łyżka wulkanizacyjną……….. 46
5.2.5. Dobór listwy zębatej realizującej ruch obrotowy dysku z łyżka wulkanizacyjną……….. 46
5.2.6. Dobór siłownika hydraulicznego realizującego ruch koła zębatego……….. 47
5.2.7. Dobór łożysk ślizgowych ………..47
5.2.8. Dobór łożysk liniowych ………..49
5.2.9. Dobór prowadnic liniowych ………..50
5.2.10. Dobór prowadnic liniowych realizujących ruch liniowy listwy zębatej ………..51
5.3. Projekt realizacji automatycznego podawania pasty na obręcz koła ………..51
5.4 Wybór automatu do pompowania jako elementu wyposażenia montażownicy……….. 55
5.5. Podsumowania wprowadzonych modernizacji ………..57


Podsumowanie i wnioski……….. 58
Bibliografia ………..60
Spis rysunków ………..62
Spis tabel ………..64
Wykaz załączników ………..65

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.