Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowych i przedszkolnym wychowaniu dzieci 4.23/5 (35)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy nagradzania i karania dzieci

1.1. Pojęcie nagrody i kary………… 5
1.2. Klasyfikacja i charakterystyka nagród i kar …………7
1.3. Warunki skuteczności środków wychowawczych………… 12
1.4. Rodzina jako środowisko wychowawcze …………17
1.4.1. Istota i funkcje rodziny………… 20
1.4.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców …………24
1.5. Przedszkole jako środowisko wychowawcze………… 25
1.5.1. Kara i nagroda w przedszkolu …………27


Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Cele i przedmiot badań………… 29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 30
2.3. Zmienne i ich wskaźniki …………33
2.4. Metody techniki i narzędzia badawcze………… 38
2.5. Charakterystyka badanego środowiska …………41


Rozdział 3
Prezentacja i interpretacja badań własnych

3.1 nagrody i kary stosowane przez nauczycieli oraz rodziców…………. 42
3.2. Porównanie metod wychowawczych domowych z metodami przedszkolnymi…………. 47
3.3. Metoda wychowawcza najczęściej stosowana przez rodziców oraz nauczycieli…………. 48
3.4. Świadomość konsekwencji stosowania kar w wychowaniu…………. 50
3.5. Stosunek rodziców oraz nauczycieli do wychowania bez stosowania nagród i kar…………. 52
3.6. Zachowania dzieci prowokujące nagradzanie i karanie przez rodziców oraz nauczycieli…………. 55


Wnioski z badań …………59
Bibliografia………… 61
Spis tabel …………61
Spis wykresów………… 61
Kwestionariusze ankiet …………61

Oceń