Kara śmierci w opinii studentów pedagogiki

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp ………..2

Rozdział I
Kara śmierci- podstawy teoretyczne

1.1. Pojęcie kary śmierci……….. 4
1.2. Kara śmierci w ujęciu historycznym……….. 5
1.3. Kara śmierci na świecie ………..11
1.4. Metody wykonywania kary śmierci ………..17
1.5. Podstawy prawne ………..19
1.6. Stanowisko Kościoła katolickiego……….. 21
1.7. Współczesne wykonywanie kary śmierci……….. 24


Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań

2.1. Przedmiot i cel badań ………..25
2.2. Hipotezy badawcze i problemy badawcze……….. 27
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………..30


Bibliografia ………..35
Spis tabel, rysunków ………..38
Ankieta ………..39