Zmiany zachowań konsumenckich gospodarstw domowych

7 grudnia 2021 0 Przez administrator


Abstrakt………..3
Dane partnerów………..4
Założenia projektu………..5
B1 Opis projektu………..5
B2 Cele projektu………..7
B3 Ryzyka związane z realizacją projektu………..8
Zadania planowane w ramach projektu………..10
C1 Zadania w projekcie………..10
C2 Użyteczność projektu………..12
Realizacja………..13
D1 Realizacja projektu………..13

Rozdział 1
Determinanty zachowań gospodarstw domowych.

1.1 Determinanty biologiczne i ekologiczne………..14
1.2 Determinanty gospodarcze………..15
1.3 Determinanty społeczne………..19
1.4 Determinanty kulturowe………..24
1.5 Czas wolny………..26

Rozdział 2
Teoria zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

2.1 Prawa Hermana H. Gossena………..29
2.2 Prawo Ernsta Engla………..3
2.3 Hipoteza dochodu absolutnego Johna M. Keynesa………..32
2.4 Hipoteza dochodu stałego Miltona Friedmana………..33
2.5 Hipoteza cyklu życia Franzo Modliglianiego i Alberta K. Ando………..34
2.6 Hipoteza dochodu relatywnego i nieodwracalności konsumpcji Jamesa S. Duesenberry’ego………..37
2.7 Cykl życia gospodarstwa domowego a międzypokoleniowe transfery majątku………..38
2.8 Prawo popytu i renta konsumenta Alfreda Marshalla………..40
2.9 Paradoksy zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych………..41

Rozdział 3
Zachowania konsumpcyjne badanych gospodarstw domowych.

3.1 Specyfika badanych gospodarstw domowych………..43
3.2 Dochody badanych gospodarstw domowych………..46
3.3 Analiza zachowań rynkowych badanych gospodarstw domowych………..49
D2 Efekty realizacji projektu………..62
D3 Problemy związane z realizacją projektu………..63
D4 Wnioski………..64
D5 Wykorzystane materiały i bibliografia związana z realizacją projektu………..65
D6 Spis załączników………..67