Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu biłgorajskiego

6 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstęp…………..3

Rozdział I
Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska
1.1. Istota przemocy…………..5
1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7
1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12
1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21

Rozdział II
Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie
2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23
2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28
2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32

Rozdział III
Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41
3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49
3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54

Rozdział IV
Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim
4.1. Metodologia badań…………..58
4.1.1. Cel badawczy…………..58
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze…………..58
4.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………..60
4.2. Organizacja badań oraz charakterystyka próby badawczej…………..61

Zakończenie…………..79
Bibliografia…………..80
Spis rysunków…………..85
Spis tabel…………..86
Spis wykresów…………..87
Załączniki…………..88