Badania satysfakcji z poziomu obslugi osób niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki na przykladzie Portu Lotniczego Im. Jana Pawla II w Balicach 5/5 (10)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep i cel pracy……..4

1 Charakterystyka rynku pasazerskich przewozów lotniczych w Polsce oraz w Miedzynarodowym Porcie im. Jana Pawla II w Balicach …….. 6
1.1 Ogólna charakterystyka przewozów pasazerskich oraz wykonanych operacji lotniczych w Polsce…….. 6
1.2 Tendencje rozwojowe transportu lotniczego w Kraków Airport …….. 9

2 Procedury w zakresie przewozu osób niepelnosprawnych i wymagajacych szczególnej opieki w transporcie lotniczym……..12

2.2 Przyjete definicje osoby niepelnosprawnej……..12
2.3 Prawa osób niepelnosprawnych na swiecie, Unii Europejskiej oraz w Kraków Airport podrózujacych droga lotnicza oraz zakres udzielanej im pomocy …….. 13
2.4 Proces podrózy osób niepelnosprawnych i wymagajacej specjalnej opieki korzystajacych z pomocy asysty PRM……..14

3 Przystosowanie techniczne i organizacyjne lotniska Kraków Airport do obslugi osób niepelnosprawnych i wymagajacych szczególnej opieki…….. 19

3.1 Infrastruktura i udogodnienia dedykowane osobom niepelnosprawnym i wymagajacym szczególnej opieki na krakowskim lotnisku imienia Jana Pawla II w Balicach …….. 19
3.2 Dokumenty lotniskowe zwiazane z obsluga osób niepelnosprawnych lub wymagajacych szczególnej opieki …….. 27
3.3 Szkolenie asysty PRM…….. 29

4 Analiza wyników badan dotyczacych satysfakcji z poziomu obslugi osób niepelnosprawnych i wymagajacych szczególnej opieki …….. 31

4.1 Metodologia badan…….. 31
4.2 Charakterystyka osób badanych bedacych tematem pracy dyplomowej ……..32
4.3 Wyniki badan ankietowych dotyczacych przystosowania lotniska do osób niepelnosprawnych …….. 36
4.3.1 Analiza wyników badan osób niepelnosprawnych……..36
4.3.2 Analiza wyników badan osób towarzyszacych……..38
4.3.3 Analiza wyników badan pracowników krakowskiego lotniska……..40

Podsumowanie i wnioski…….. 43
Literatura…….. 45
Czasopisma …….. 45
Akty prawne …….. 46
Zródla internetowe …….. 47
Spis tabel…….. 48
Spis rysunków …….. 50
Spis fotografii…….. 51
Zalaczniki …….. 52

Oceń