Tag: Zjawisko praca magisterska

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu aleksandrowskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu augustowskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bełchatowskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu będzińskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białobrzeskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białogardzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białostockiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bielskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bielskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bieruńsko-lędzińskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu biłgorajskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bocheńskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu braniewskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu brodnickiego 4.71/5 (7)

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko prostytucji jako przykład patologii społecznej w opinii społeczności internetowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prostytucja jako patologia w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie patologii 1.2. Pojęcie prostytucji i jej rodzaje 1.3. Historia prostytucji 1.3.1. Prostytucja w starożytności 1.3.2. Rozwój prostytucji w średniowieczu 1.3.3. Prostytucja w epoce renesansu 1.3.4. Rozkwit prostytucji w XVII i XVIII wieku 1.3.5. Rozpusta i pruderia w XIX…

Zjawisko starzenia się Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka starzenia się i starości w świetle literatury 1.1. Zjawisko starzenia się i starości w Polsce 1.2. Teorie starzenia się i starości w Polsce 1.3. Miejsce ludzi starszych w społeczeństwie 1.4. Relacje dziadków z wnukami 1.5. Propozycje form pracy międzypokoleniowej Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot…

Zjawisko bezrobocia kobiet na rynku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące bezrobocia 1.1. Definicje, istota i cechy bezrobocia……….. 9 1.2. Przyczyny bezrobocia……….. 15 1.3. Rodzaje bezrobocia……….. 21 1.4. Bezrobocie w świetle teorii ekonomistów……….. 25 Rozdział II Rynek pracy w obliczu bezrobocia 2.1. Instytucje rynku pracy……….. 34 2.2. Popyt i podaż na rynku pracy……….. 39…

Zjawisko narkomanii wśród osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota zjawiska narkomanii 1.1. Początki i rozwój zjawiska narkomanii………. 4 1.2. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii………. 6 1.2.1. Przyczyny zjawiska narkomanii ……….7 1.2.2. Typy i rodzaje narkotyków ……….10 1.3. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii ……….13 1.3.1. Sposoby przeciwdziałania zjawisku narkomanii ……….14 1.3.2. Odpowiedzialność karna w świetle posiadania i stosowania narkotyków…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie miasta Suwałk 4.17/5 (12)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Zjawisko przemoc w rodzinie w świetle literatury przedmiotu 1.1. Definicja przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu ……… 6 1.2. Przyczyny, skutki, rodzaje przemocy w rodzinie ……… 9 1.3. Ofiary przemocy w rodzinie ……… 15. Rozdział II Rodzaje i formy przemocy 2.1. Rodzaje przemocy ……… 20…

Zjawisko przestępczości zorganizowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie…………4 Summary…………5 Wstęp…………6 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1 Definicja przestępczości zorganizowanej…………7 1.2 Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej…………11 1.3 Charakterystyka przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do wybranych grup przestępczych…………13 1.4 Przestępczość zorganizowana w Polsce…………18 Rozdział 2 Charakterystyka wybranych zachowań przestępnych. 2.1 Przemyt i handel narkotykami…………20 2.2 Nielegany obrót wyrobami tytoniowym…………22 2.3 Handel ludźmi…………23…

Zjawisko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dysleksja rozwojowa i ryzyko dysleksji 1.1. Dysleksja rozwojowa- charakterystyka zaburzenia 1.2. Przyczyny dysleksji 1.3. Objawy i oznaki dysleksji 1.4. Klasyfikacja, typy dysleksji 1.5. Diagnoza dysleksji rozwojowej 1.6. Dziecko dyslektyczne w szkole Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Przedmiot i cele badań 2.2. Problemy badawcze 2.3. Metody,…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu cieszyńskiego 4.6/5 (53)

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28…

Zjawisko alkoholizmu wśród studentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Uzależnienie od alkoholu w literaturze przedmiotu 1.1 Uzależnienie, nałóg, objawy nadużywania alkoholu – wyjaśnienie terminologia ……..5 1.2 Alkohol i jego właściwości ……..8 1.3 Fazy uzależnienia od alkoholu i jego uwarunkowania…….. 10 1.4 Skutki nadużywania alkoholu ……..15 1.5 Poziom alkoholizmu w Polsce ……..19 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1 Przedmiot,…

Zjawisko narkomanii w percepcji młodzieży gimnazjalnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Teoretyczne aspkety narkomanii 1.1 Narkomania jako zjawisko społeczne ……….8 1.2 Podział i klasyfikacja narkotyków ……….12 1.3 Przyczyny zażywania narkotyków ……….15 1.4 Rozwój intelektualno-emocjonalny młodzieży a uzależnienie od narkotyków ……….24 1.5 Profilaktyka uzależniania się od narkotyków stosowana w pracy z młodzieżą gimnazjalną………. 27 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań…