Tag: Zjawisko praca magisterska

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu aleksandrowskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu augustowskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bełchatowskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu będzińskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białobrzeskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białogardzkiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białostockiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bielskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bielskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu biłgorajskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bocheńskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu braniewskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu brodnickiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko prostytucji jako przykład patologii społecznej w opinii społeczności internetowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prostytucja jako patologia w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie patologii 1.2. Pojęcie prostytucji i jej rodzaje 1.3. Historia prostytucji 1.3.1. Prostytucja w starożytności 1.3.2. Rozwój prostytucji w średniowieczu 1.3.3. Prostytucja w epoce renesansu 1.3.4. Rozkwit prostytucji w XVII i XVIII wieku 1.3.5. Rozpusta i pruderia w XIX i XX wieku 1.4. Prostytucja XXI wieku Rozdział II Etiologia i prawne regulacje zjawiska prostytucji 2.1. Czynniki sprzyjające wkroczeniu na ścieżkę prostytucji 2.2. Zagrożenia i skutki wynikające z uprawiania prostytucji 2.3. Prawne regulacje prostytucji 2.4. Przymusowa prostytucja i handel żywym towarem 2.5. Profilaktyka i resocjalizacja Rozdział III Metodologia badań własnych…

Zjawisko starzenia się

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka starzenia się i starości w świetle literatury 1.1. Zjawisko starzenia się i starości w Polsce 1.2. Teorie starzenia się i starości w Polsce 1.3. Miejsce ludzi starszych w społeczeństwie 1.4. Relacje dziadków z wnukami 1.5. Propozycje form pracy międzypokoleniowej Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot i cele badań 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i ich wskaźniki 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.5. Teren i organizacja badań Rozdział III Analiza badań własnych 3.1. Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych 3.2. Analiza zebranego materiału badawczego Podsumowanie i wnioski Bibliografia Spis tabel Spis wykresów Aneks Oświadczenie

Zjawisko bezrobocia kobiet na rynku pracy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące bezrobocia 1.1. Definicje, istota i cechy bezrobocia……….. 9 1.2. Przyczyny bezrobocia……….. 15 1.3. Rodzaje bezrobocia……….. 21 1.4. Bezrobocie w świetle teorii ekonomistów……….. 25 Rozdział II Rynek pracy w obliczu bezrobocia 2.1. Instytucje rynku pracy……….. 34 2.2. Popyt i podaż na rynku pracy……….. 39 2.3. Aktywizacja zawodowa jako narzędzie polityki rynku pracy……….. 43 2.4. Metody i formy aktywizowania zawodowego bezrobotnych……….. 44 2.5. Pasywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu……….. 55 Rozdział III Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny 3.1. Bezrobocie jako sytuacja trudna dla jednostki……….. 59 3.2. Ekonomiczne konsekwencje bezrobocia……….. 66 3.3. Społeczne i psychologiczne skutki pozostawania bez pracy………..…

Zjawisko narkomanii wśród osadzonych w Zakładzie Karnym na terenie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota zjawiska narkomanii 1.1. Początki i rozwój zjawiska narkomanii………. 4 1.2. Podstawowe pojęcia dotyczące narkomanii………. 6 1.2.1. Przyczyny zjawiska narkomanii ……….7 1.2.2. Typy i rodzaje narkotyków ……….10 1.3. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii ……….13 1.3.1. Sposoby przeciwdziałania zjawisku narkomanii ……….14 1.3.2. Odpowiedzialność karna w świetle posiadania i stosowania narkotyków w Polsce………. 16 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot i cel badań………. 23 2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….23 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….25 2.4. Teren, organizacja i przebieg badań ……….27 Rozdział III Zjawisko narkomanii w zakładzie karnym – analiza wyników badań własnych 3.1. Przyczyna używania narkotyków…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie miasta Suwałk

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Zjawisko przemoc w rodzinie w świetle literatury przedmiotu 1.1. Definicja przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu ……… 6 1.2. Przyczyny, skutki, rodzaje przemocy w rodzinie ……… 9 1.3. Ofiary przemocy w rodzinie ……… 15. Rozdział II Rodzaje i formy przemocy 2.1. Rodzaje przemocy ……… 20 2.2. Formy przemocy ……… 21 Rozdział III Programy przeciwdziałające przemocy oraz aspekty prawne przemocy w rodzinie 3.1. Program „Niebieska Karta” jako podstawowe narzędzia walki z przemocą ……… 25 3.2. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” ……… 34 3.3. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie ……… 35 Rozdział…

Zjawisko przestępczości zorganizowanej

Przez administrator

Streszczenie…………4 Summary…………5 Wstęp…………6 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1 Definicja przestępczości zorganizowanej…………7 1.2 Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej…………11 1.3 Charakterystyka przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do wybranych grup przestępczych…………13 1.4 Przestępczość zorganizowana w Polsce…………18 Rozdział 2 Charakterystyka wybranych zachowań przestępnych. 2.1 Przemyt i handel narkotykami…………20 2.2 Nielegany obrót wyrobami tytoniowym…………22 2.3 Handel ludźmi…………23 2.4 Porwania dla okupu…………25 2.5 Pranie brudnych pieniędzy…………27 Rozdział 3 Podstawy prawne zwalczania zjawiska 3.1 Podstawy i środki prawne do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce…………31 3.2 Świadek koronny…………32 3.3 Świadek incognito…………34 3.4 Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej na tle międzynarodowym…………37 Rozdział 4 Wybrane instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną 4.1 Policja…………41…

Zjawisko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dysleksja rozwojowa i ryzyko dysleksji 1.1. Dysleksja rozwojowa- charakterystyka zaburzenia 1.2. Przyczyny dysleksji 1.3. Objawy i oznaki dysleksji 1.4. Klasyfikacja, typy dysleksji 1.5. Diagnoza dysleksji rozwojowej 1.6. Dziecko dyslektyczne w szkole Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Przedmiot i cele badań 2.2. Problemy badawcze 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.4. Charakterystyka badanej zbiorowości 2.5. Organizacja i teren badań Rozdział III Zjawisko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle badań własnych. 3.1. Stosunek nauczycieli do dzieci dyslektycznych 3.2. Praca nauczyciela z dzieckiem dyslektycznym 3.3. Reakcje rodziców na trudności dyslektyczne ich dzieci Rozdział IV Autorski projekt…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu cieszyńskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58 4.1.1. Cel badawczy…………..58 4.1.2. Problemy…

Zjawisko alkoholizmu wśród studentów

Przez administrator

Wstęp……..3 Uzależnienie od alkoholu w literaturze przedmiotu 1.1 Uzależnienie, nałóg, objawy nadużywania alkoholu – wyjaśnienie terminologia ……..5 1.2 Alkohol i jego właściwości ……..8 1.3 Fazy uzależnienia od alkoholu i jego uwarunkowania…….. 10 1.4 Skutki nadużywania alkoholu ……..15 1.5 Poziom alkoholizmu w Polsce ……..19 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1 Przedmiot, cel badań i problematyka badawcza……..22 2.2 Metody i techniki badawcze ……..25 2.3 Teren i przebieg badań ……..27 Rozdział III Anaiza zebranego materiału badawczego 3.1 Rozmiary zjawiska spożywania alkoholu przez studentów…….. 29 3.2 Uwarunkowania nadużywania alkoholu przez studentów…….. 30 3.3 Częstotliwość sięgania po alkohol przez studentów…….. 32 3.4 Okoliczności sprzyjające do…

Zjawisko narkomanii w percepcji młodzieży gimnazjalnej

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Teoretyczne aspkety narkomanii 1.1 Narkomania jako zjawisko społeczne ……….8 1.2 Podział i klasyfikacja narkotyków ……….12 1.3 Przyczyny zażywania narkotyków ……….15 1.4 Rozwój intelektualno-emocjonalny młodzieży a uzależnienie od narkotyków ……….24 1.5 Profilaktyka uzależniania się od narkotyków stosowana w pracy z młodzieżą gimnazjalną………. 27 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań 2.1 Cel badań ……….33 2.2 Problemy badawcze………. 33 2.2 Hipotezy badawcze ……….35 2.3 Metody, techniki, narzędzia badawcze………. 37 2.4 Teren badań, materiał badawczy i organizacja badań ……….39 Rozdział III Wyniki 3.1 Opinia badanych na temat narkomanii oraz powody i skutki zażywania narkotyków przez młodzież gimnazjalną ……….40 3.2 Ocena wiedzy gimnazjalistów…

Zjawisko starości – ujęcie teoretyczne

Przez administrator

1. Proces starzenia się i zjawisko starości w ujęciu biologicznym, psychologicznym i społecznym 2. Wybrane teorie przystosowania do starości 3. Gerontologia 4. Człowiek starszy w społeczeństwie 5. Problemy adaptacyjne człowieka starszego