Bankowość elektroniczna jako element nowoczesnego systemu usług bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego 4.25/5 (12)

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep………… 4

Rozdzial I
Istota i rozwój bankowosci elektronicznej

1.1. Pojecie i zasady dzialania bankowosci elektronicznej …………6
1.2. Podzial bankowosci elektronicznej………… 8
1.3. Dynamika zmian w e-bankowosci …………13
1.4. Konkurencyjnosc oferowanych uslug w sektorze bankowym …………15
1.5. Zagrozenia oraz zabezpieczenia stosowane w bankowosci elektronicznej …………17
1.5.1. Zagrozenia w korzystaniu z e-bankowosci …………17
1.5.2. Bezpieczenstwo uslug w bankowosci elektronicznej …………20


Rozdzial II
Charakterystyka banku spóldzielczego w wysokiej

2.1. Bankowosc spóldzielcza w Polsce………… 22
2.1. Rozwój Banku Spóldzielczego w Wysokiej – rys historyczny………… 25
2.3. Oferta Banku Spóldzielczego w Wysokiej …………27
2.4. Struktura organizacyjna Banku Spóldzielczego w Wysokiej………… 38


Rozdzial III
Uslugi bankowosci elektronicznej w banku spóldzielczym w wysokiej.

3.1. Bank Spóldzielczy w Wysokiej – pionier uslugi [email protected] wyplata………… 42
3.2. Banki Spóldzielcze – pionierzy w bankowosci biometrycznej …………43
3.3. Uslugi bankowosci elektronicznej oferowane przez Bank Spóldzielczy w Wysokiej………… 47


Zakonczenie …………54
Literatura …………55
Pozycje zawarte………… 55
Zródla elektroniczne………… 55
Akty prawne …………57
Spis tabel …………58
Spis rysunków …………58

Spis wykresów …………58
Streszczenie …………59

Oceń