Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep……… 5
Cel pracy ………6
Metody badan i zródla informacji……… 6

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej

1.Istota turystyki ekologicznej……… 7
2. Swiadomosc ekologiczna……… 8
3. Wplyw turystyki na srodowisko……… 12
3. Wspólczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19
4. Zarzadzanie turystyka ekologiczna ………23

Rozdzial II
Rozwój ekoturystyki w Polsce i na swiecie

1. Ekoturystyka na swiecie ………28
2. Ekoturystyka w Polsce ………33
3. Walory turystyczne Polski……… 36
4. Wady i zalety ekoturystyki……… 36
5. Prognozy rozwoju turystyki na swiecie……… 37

Rozdzial III
Ekoturystyka na przykladzie województwa podkarpackiego

1. Charakterystyka województwa podkarpackiego……… 39
2. Baza noclegowa województwa podkarpackiego……… 42
4. Karpaty jako regon ekoturystyczny ………44

Wnioski……… 48

Oceń