Tag: świecie

Dyskryminacja na tle rasowym w Polsce i na świecie – pojęcie ogólne

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Zagadnienia związane z rasizmem 1.1. Rasizm, dyskryminacja rasowa………..3 1.2. Apartheid i segregacja rasowa jako przejawy dyskryminacji i uprzedzeń………..6 1.3. Rasy, klasyfikacje ras ludzkich………..16 Rozdział 2 Zachowania przedstawiające rasizm 2.1. Przejawy rasizmu………..22 2.2. Sposoby i formy przeciwdziałania oraz państwowa ochrona prawna………..25 2.3. Instytucje…

Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie

Przez administrator

Wstęp……… 5 Cel pracy ………6 Metody badań i źródła informacji……… 6 Rozdział I Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej 1.Istota turystyki ekologicznej……… 7 2. Świadomość ekologiczna……… 8 3. Wpływ turystyki na środowisko……… 12 3. Współczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19 4. Zarządzanie turystyką ekologiczną ………23 Rozdział II Rozwój…

Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie

Przez administrator

Wstep……… 5 Cel pracy ………6 Metody badan i zródla informacji……… 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej 1.Istota turystyki ekologicznej……… 7 2. Swiadomosc ekologiczna……… 8 3. Wplyw turystyki na srodowisko……… 12 3. Wspólczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19 4. Zarzadzanie turystyka ekologiczna ………23 Rozdzial II Rozwój…

Wplyw cyberseksu na jakosc relacji interpersonalnych w realnym swiecie

Przez administrator

1. Czesc teoretyczna 1.1. Wstep 1.2. Uzaleznienie od stosunków przyjacielskich i/lub milosnych 1.3. Uzaleznienie od cybersexu 1.4. Wplyw cyberseksu na jakosc relacji interpersonalnych w realnym swiecie 2. Czesc empiryczna 2.1. Cel, problematyka i pytanie badawcze 2.2. Hipotezy 2.3. Metody oraz techniki badawcze 2.4. Procedura 2.5.…

Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Rola spoleczna. 1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie. 1.2 Wzory ról spolecznych. 1.3 Hierarchia ról spolecznych. 1.4 Konflikt ról spolecznych. Rozdzial 2 Czesc metodologiczna. 2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy. 2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki. 2.3 Metody, techniki, narzedzia. 2.4…

Problemy globalne we współczesnym świecie na przykładzie migracji ludnośći w latach 2011 – 2015

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Istota i gezneza zjawiska migracji w skali światowej 1.1. Migracja – istota zjawiska………. 6 1.2. Rys historyczny migracji ……….17 1.3. Przyczyny migracji ……….22 1.4. Kierunki migracji………. 25 Rozdział II Problemy globalne związane z zjawiskiem migracji 2.1. Problemy społeczno-gospodarcze………. 32 2.2. Polityczne ……….36…

Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie

Przez administrator

Rozdział I Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie……….1 Rozdział II Definicje terroryzmu……….16 Rozdział III Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25 Rozdział IV Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40 Rozdział V Terroryzm po roku 1985……….73 Rozdział VI Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105 Rozdział VII Formy…

Człowiek w świecie nowych technologii.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Od narodzin człowieka do powstania komputera………6 Rozdział 2. Nowoczesna myśl technologiczna………11 2.1. Sztuczna inteligencja………11 2.2. Logika rozmyta………13 2.3. Sieci neuronowe………17 2.4. Algorytmy genetyczne………18 Rozdział 3. Nowoczesna technika komputerowa………26 3.1. Nowa generacja komputerów………26 3.2. Światowa infostrada 27 Rozdział 4. Bazy danych i bazy…

Globalizacja we współczesnym świecie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział ICharakterystyka Unii Europejskiej 1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4 2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7 3. Przyczyny europejskiej integracji……….11 4. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13 Rozdział II Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce. 1. Pojęcie i teorie globalizacji……….16 2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w…

Rola Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6 Rozdział II. Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31 Rozdział III. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43 Rozdział IV. Polityka militarna i udział w interwencjach zbrojnych w świecie ………..55 Rozdział V. Krytyka Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie ……….. 66…

Terroryzm i antyterroryzm we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Historia terroryzmu 1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5 1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8 1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9 Rozdział II. Współczesne oblicza terroryzmu 2.1. Ewolucja terroryzmu współczesnego……… 13 2.2. Organizacje terrorystyczne i ich charakterystyka ………14 2.2.1. Dżihad –…

Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdział II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego główni sponsorzy……….23 3. Środki i metody…

Sekty w Polsce i we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział I. Sekty i nowe ruchy religijne. Wprowadzenie do tematyki 1. Problemy terminologiczne…………9 2. Przyczyny powstawania i rozwoju nowych ruchów religijnych ………… 12 2.1. Przyczyny ustrojowe …………13 2.2. Przyczyny społeczne …………14 2.3. Przyczyny indywidualne …………17 3. Klasyfikacja sekt i nowych ruchów religijnych …………18 3.1.…

Kultura konsumpcyjna we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistości konsumenckiej……….5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na świecie ……….6 1.3. Niedosyt jako cecha społeczeństwa konsumpcyjnego………. 9 1.4. Znaczenie marki w społeczeństwie konsumenckim ……….9 1.5. Reklama jako nośnik wiedzy ogólnospołecznej ……….11 1.6. Dusza konsumenta……….…

Religijne i kulturowe uwarunkowania mizoginizmu we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Ujęcie teoretyczne pojęcia mizoginizmu 1.1 Pojęcie i formy mizoginizmu………. 6 1.2 Przyczyny mizoginizmu………. 8 1.2.1 Teorie psychologiczne………. 8 1.2.2 Teorie strukturalistyczne………. 12 1.2.3 Teoria materialistyczne………. 13 1.3 Historia mizoginizmu………. 13 Rozdział II Przejawy mizoginizmu w cywilizacji zachodniej 2.1 Świat polityki………. 16 2.2…

Cyberterroryzm we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Podstawowe pojęcia związane z cyberterroryzmem. 1.1. Cyberprzestrzeń………5 1.2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne………8 1.3. Przestępczość komputerowa………9 1.4. Cyberterroryzm………13 Rozdział II Prawne aspekty cyberprzestępczości. 2.1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP………17 2.2. Cyberprzestępczość w ustawodawstwie polskim………19 2.3. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej………25 Rozdział III Charakterystyka…

Dynamika i struktura przemysłu motoryzacyjnego na świecie

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1. Przemysł motoryzacyjny w świecie literatury. 1.1 Pojęcie i istota przemysłu………..5 1.2 Rola motoryzacji w życiu społecznym………..11 1.3 Udział przemysłu motoryzacyjnego w tworzeniu PKB………..18 1.4 Zatrudnienie pracowników w przemyśle motoryzacyjnym ………..23 Rozdział 2. Dynamika i struktura przemysłu motoryzacyjnego w latach 2000-2012.…

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa na świecie w latach 1990-2010

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Pojęcie, geneza i istota bezpieczeństwa międzynarodowego 1.1. Pojęcie i rola bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie………. 9 1.2. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego………. 16 1.3. Geneza, pojęcie i rola organizacji międzynarodowych ……….21 1.4. NATO – geneza powstania ……….29 Rozdział 2 Zasady funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego 2.1.…

Walka z terroryzmem we współczesnym świecie

Przez administrator

Wprowadzenie………..3 Rozdział I Zjawisko terroryzmu 1.1. Geneza terroryzmu – zwięzły rys historyczny……….. 7 1.2. Pojęcie terroryzmu i terroru ………..14 1.2.1. Rodzaje terroryzmu ………..17 1.3. Istota i cel stosowania terroryzmu – terroryzm jako przekaz……….. 21 1.4. Koncepcja nowego terroryzmu ………..25 Rozdział II Charakterystyka organizacji terrorystycznej 2.1.…

Rozwój karty płatniczej na świecie

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Rodzaje rozliczeń pieniężnych 1.1. Rozliczenia gotówkowe. 1.2. Rozliczenia bezgotówkowe 1.2.1. Rozliczania w obrocie krajowym. 1.2.2. Rozliczenia w obrocie zagranicznym. Rozdział II Karty płatnicze. 2.1. Istota kart płatniczych. 2.1.1. Historia karty płatniczej na świecie 2.1.2. Historia kart płatniczych w Polsce. 2.2. Zabezpieczenia kart…