Cyberterroryzm we współczesnym świecie.

6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I
Podstawowe pojęcia związane z cyberterroryzmem.

1.1. Cyberprzestrzeń………5
1.2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne………8
1.3. Przestępczość komputerowa………9
1.4. Cyberterroryzm………13


Rozdział II
Prawne aspekty cyberprzestępczości.

2.1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP………17
2.2. Cyberprzestępczość w ustawodawstwie polskim………19
2.3. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej………25


Rozdział III
Charakterystyka działań terrorystycznych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni.

3.1. Internet jako narzędzie komunikacji, propagandy i dezinformacji terrorystów………32
3.2. Potencjalne cele i obiekty ataków cybernetycznych………36
3.3. Możliwe formy ataków cybernetycznych………40


Rozdział IV
Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki „przestępczości komputerowej”

4.1. Kierunki rozwoju „przestępczości komputerowej”………43
4.2. Cyberterroryzm – zjawisko i jego konsekwencje………47
4.3. Przyszłościowe tendencje zwalczania „przestępczości komputerowej”………49


Zakończenie………52
Bibliografia………55
Spis tabel………59
Spis rysunków………60


Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto