Tag: współczesnym

Wykorzystanie dronów bezzałogowych na współczesnym polu walki

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Współczesne pole walki 1.1. Charakterystyka współczesnego pola walki 1.2. Zmiana modelu konfliktów 1.3. Znaczenie techniki na polu walki Rozdział II Drony bezzałogowe 2.1. Podstawowe założenia konstrukcji 2.2. Specyfika techniczna urządzeń 2.3. Kierunku rozwoju techniki bezzałogowej Rozdział III Wykorzystanie dronów na polu walki…

Postrzeganie roli kobiety we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Rola spoleczna. 1.1 Kategoria roli spolecznej i jej znaczenie. 1.2 Wzory ról spolecznych. 1.3 Hierarchia ról spolecznych. 1.4 Konflikt ról spolecznych. Rozdzial 2 Czesc metodologiczna. 2.1 Przedmiot, cel badania i problem badawczy. 2.2 Hipotezy badawcze i wskazniki. 2.3 Metody, techniki, narzedzia. 2.4…

Zagrożenia demoralizacją osób kształcących się we współczesnym technikum

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Problematyka demoralizacji młodzieży w literaturze przedmiotu 1.1. Pojęcie i etiologia demoralizacji, jej przejawy i możliwe skutki dla młodzieży szkolnej………… 6 1.2. Rodzina a demoralizacja młodzieży …………9 1.3. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie a demoralizacja młodzieży………… 10 1.4. Demoralizacja młodzieży uczącej się…

Problemy globalne we współczesnym świecie na przykładzie migracji ludnośći w latach 2011 – 2015

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Istota i gezneza zjawiska migracji w skali światowej 1.1. Migracja – istota zjawiska………. 6 1.2. Rys historyczny migracji ……….17 1.3. Przyczyny migracji ……….22 1.4. Kierunki migracji………. 25 Rozdział II Problemy globalne związane z zjawiskiem migracji 2.1. Problemy społeczno-gospodarcze………. 32 2.2. Polityczne ……….36…

Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie

Przez administrator

Rozdział I Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie……….1 Rozdział II Definicje terroryzmu……….16 Rozdział III Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25 Rozdział IV Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40 Rozdział V Terroryzm po roku 1985……….73 Rozdział VI Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105 Rozdział VII Formy…

Motywacja jako skuteczne narzędzie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy………5 1. Koncepcja natury ludzkiej………5 2. Definicja i założenia teoretyczne motywacji………7 2.1 Hierarchia potrzeb maslowa………11 2.2 Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga………13 2.3 Teoria oczekiwań………14 2.4 Teorie x i y ………19 2.5 Osiągnięcia, władza, poczucie przynależności…

Globalizacja we współczesnym świecie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział ICharakterystyka Unii Europejskiej 1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4 2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7 3. Przyczyny europejskiej integracji……….11 4. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13 Rozdział II Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce. 1. Pojęcie i teorie globalizacji……….16 2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w…

Rola Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6 Rozdział II. Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31 Rozdział III. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43 Rozdział IV. Polityka militarna i udział w interwencjach zbrojnych w świecie ………..55 Rozdział V. Krytyka Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie ……….. 66…

Terroryzm i antyterroryzm we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Historia terroryzmu 1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5 1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8 1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9 Rozdział II. Współczesne oblicza terroryzmu 2.1. Ewolucja terroryzmu współczesnego……… 13 2.2. Organizacje terrorystyczne i ich charakterystyka ………14 2.2.1. Dżihad –…

Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdział II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego główni sponsorzy……….23 3. Środki i metody…

Sekty w Polsce i we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział I. Sekty i nowe ruchy religijne. Wprowadzenie do tematyki 1. Problemy terminologiczne…………9 2. Przyczyny powstawania i rozwoju nowych ruchów religijnych ………… 12 2.1. Przyczyny ustrojowe …………13 2.2. Przyczyny społeczne …………14 2.3. Przyczyny indywidualne …………17 3. Klasyfikacja sekt i nowych ruchów religijnych …………18 3.1.…

Kultura konsumpcyjna we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistości konsumenckiej……….5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na świecie ……….6 1.3. Niedosyt jako cecha społeczeństwa konsumpcyjnego………. 9 1.4. Znaczenie marki w społeczeństwie konsumenckim ……….9 1.5. Reklama jako nośnik wiedzy ogólnospołecznej ……….11 1.6. Dusza konsumenta……….…

Religijne i kulturowe uwarunkowania mizoginizmu we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Ujęcie teoretyczne pojęcia mizoginizmu 1.1 Pojęcie i formy mizoginizmu………. 6 1.2 Przyczyny mizoginizmu………. 8 1.2.1 Teorie psychologiczne………. 8 1.2.2 Teorie strukturalistyczne………. 12 1.2.3 Teoria materialistyczne………. 13 1.3 Historia mizoginizmu………. 13 Rozdział II Przejawy mizoginizmu w cywilizacji zachodniej 2.1 Świat polityki………. 16 2.2…

Cyberterroryzm we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Podstawowe pojęcia związane z cyberterroryzmem. 1.1. Cyberprzestrzeń………5 1.2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne………8 1.3. Przestępczość komputerowa………9 1.4. Cyberterroryzm………13 Rozdział II Prawne aspekty cyberprzestępczości. 2.1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP………17 2.2. Cyberprzestępczość w ustawodawstwie polskim………19 2.3. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej………25 Rozdział III Charakterystyka…

Rola menedżera w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Organizacja miejscem pracy menedżera 1.1 Ujęcie teoretyczne organizacji………..5 1.2 Zarządzanie w organizacji………..22 1.3 Zarządzanie na przełomie wieków………..27 Rozdział II. Rola menedżera w organizacji 2.1 Menedżer i jego rola w organizacji ………..31 2.2 Funkcje realizowane przez menedżera w organizacji………..37 Rozdział III. Style kierowania…

Dyskryminacja kobiet na współczesnym rynku pracy w Polsce

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1.1 Sytuacja rynku pracy w kontekście gospodarki neoliberalnej 1.2. Problemy wykluczenia i dyskryminacji na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem płci 1.3. Stereotypy płciowe, a problem dyskryminacji w zatrudnieniu Rozdział II. Regulacje prawne, a praktyka rzeczywistości 2.1…

Walka z terroryzmem we współczesnym świecie

Przez administrator

Wprowadzenie………..3 Rozdział I Zjawisko terroryzmu 1.1. Geneza terroryzmu – zwięzły rys historyczny……….. 7 1.2. Pojęcie terroryzmu i terroru ………..14 1.2.1. Rodzaje terroryzmu ………..17 1.3. Istota i cel stosowania terroryzmu – terroryzm jako przekaz……….. 21 1.4. Koncepcja nowego terroryzmu ………..25 Rozdział II Charakterystyka organizacji terrorystycznej 2.1.…

Cyberterroryzm jako forma zagrożenia we współczesnym świecie

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Istota terroryzmu 1.1. Pojęcie terroryzmu ………5 1.2. Rodzaje i klasyfikacja terroryzmu……… 8 1.2.1. Cyberprzestrzeń, cyberterroryzm……… 10 1.3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne ………14 Rozdział II Charakterystyka działań terrorystycznych w cyberprzestrzeni 2.1. Kategorie, rodzaje przestępstw i zagrożeń w cyberprzestrzeni……… 17 2.2. Obszary zainteresowania cyberterroryzmu………21 2.3. Unia…

Tańce swingowe we współczesnym świecie

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdział I Historia tańca……… 5 1.2. Rozwój tańca w XX wieku ………9 1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11 Rozdział II Czym jest swing 2.1. Pojęcie swingu………. 17 2.2. Rola i funkcje tańca……… 18 Rozdział III Tańce swigowe 3.1. Tap Dance………. 20…

Zapożyczenia angielskie we współczesnym języku polskim

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne z wiązane z procesem zapożyczania 1.1 Procesy zapożyczania i wzbogacania słownictwa 1.2 Zapożyczenie Rozdział II Zapożyczenia w języku polskim i sposoby ich adaptacji 2.1 Spojrzenie na historię zapożyczeń w języku poskim i sposoby ich adaptacji 2.2 Zapożyczenia do 20 wieku…