Ocena systemu transportu rowerowego mieszkańców Krosna i Greifswaldu

10 lutego 2020 0 Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I
Zarys organizacji systemu transportu rowerowego

1.1 Leksykon pojęć rowerowych………7
1.2 Program pięciu wymogów planowania i budowy infrastruktury rowerowej……… 9
1.3 Wymogi techniczne dla infrastruktury rowerowej……… 10
1.3.1 Rodzaje dróg dla rowerów i ich nawierzchnia……… 11
1.3.2 Sygnalizacja świetlna, oświetlenie oraz oznakowanie jako element infrastruktury rowerowej ………16
1.3.3 Parkingi rowerowe ………22
1.3.4 Roboty drogowe oraz utrzymanie tras rowerowych ………24
1.4 Promocja ruchu rowerowego ………25
1.4.1 Model transteoretyczny ………27
1.4.2 Kampania marketingowa, marka, informacja w promocji ruchu rowerowego………28


Rozdział II
Polityka rowerowa miasta Krosno i Greifswald

2.1 Polityka rowerowa miasta Krosno ………31
2.2 Polityka rowerowa miasta Greifswald ………35


Rozdział III
Badania własne dotyczące oceny systemu transportu rowerowego przez mieszkańców Krosna i Greifswaldu

3.1 Materiały i metody ………41
3.2 Charakterystyka badanej zbiorowości……… 41
3.3 Prezentacja i analiza wyników badania ankietowego………. 44


Podsumowania i wnioski……… 57
Załącznik……… 59
Bibliografia……… 62
Spis rysunków……… 64
Spis tabel ………66
Spis wykresów ………67