Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w świetle prawa polskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające

1.Źródła prawa regulujące kwestie związane z instytucją małżeństwa w Polsce
2.Pojęcie małżeństwa i jego charakterystyka

Rozdział II
Zawarcie małżeństwa

1.Uwagi ogólne
2.Forma zawarcia małżeństwa
3.Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
4.Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa
5. Zakazy zawarcia małżeństwa
6. Przeszkody zawarcia małżeństwa
7. Wady składanych oświadczeń woli
8. Wady dotyczące pełnomocnictwa
9. Skutki zawarcia małżeństwa

Rozdział III
Rejestracja małżeństwa

1.Procedura administracyjno-prawna rejestracji małżeństwa
2.Przebieg i kolejność czynności dotyczących zawarcia i rejestracji małżeństwa
3.Nazwiska małżonków i ich dzieci
4.Znaczenie prawne i istota aktu małżeństwa
5.Pojęcie aktu małżeństwa
6.Moc dowodowa aktu małżeństwa
7.Trwałość aktu małżeństwa i jego modyfikacja

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzeczeń i innych źródeł

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.