Dorosłe dzieci osób rozwiedzionych, a ich poglądy na temat konsekwencji rozpadu małżeństwa rodziców

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Rozwód jako dezorganizacja struktury rodziny.

1.1. Pojęcie rozwodu.
1.2. Sytuacja rozwodowa w rodzinie.
1.3. Przyczyny i skutki.
1.4. Wpływ konfliktów na funkcjonowanie rodziny.

Rozdział 2
Rodzina jako środowisko wychowawcze.

2.1. Istota, funkcje i zadania rodziny.
2.2. Funkcjonowanie dziecka z rodziny rozbitej.
2.3. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka.
2.4. Rozwód a funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Rozwodzących się Rodziców (DDRR).

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań własnych.

3.1. Przedmiot i cel badań.
3.2. Problemy badawcze.
3.3. Techniki i narzędzia.
3.4. Dobór przypadku.
3.5. Organizacja badań.

Rozdział IV
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców – analiza wyników badań własnych.

4.1. Postrzeganie rozpadu związku rodziców z perspektywy dziecka.
4.2. Obecne odczucia związane z rozpadem związku rodziców.
4.3. Relacje dorosłego dziecka z rodzicami.
4.4. Akceptacja nowej struktury rodziny.
4.5. Aspekty życia dorosłych DDRR.

Wnioski.
Zakończenie.
Spis tabel.
Bibliografia.
Aneks.