Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział 1
Ewaluacja jakości kształcenia – aspekty instytucjonalne

1.1 Polska Komisja Akredytacyjna………. 7
1.2 Komisja Akredytacyjna Ukrainy ……….12


Rozdział 2
Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości

2.1 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce……….27
2.2 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym na Ukrainie ……….37


Rozdział 3
Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości kształcenia

3.1 Ocena skuteczności działania w Polsce………. 48
3.2 Ocena skuteczności działania na Ukrainie ……….55


Zakończenie………. 64
Bibliografia………. 65
Spis tabeli ……….69
Spis rysunków………. 70
Spis wykresów……….71

Oceń