Infrastruktura transportowa jako główne źródło funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw logistycznych

20 lutego 2020 0 Przez administrator


Wstęp…………. 2

Rozdział 1
Definicje transportu w literaturze przedmiotu

1.1.Pojęcie i geneza transportu ………….5
1.2.Funkcje transportu…………. 8
1.3.Charakterystyka usług transportowych ………….10


Rozdział 2
Podział transportu

2.1. Transport lądowy ………….17
2.2. Transport wodny (pływający)…………. 24
2.3. Transport lotniczy (powietrzny) ………….26
2.4. Transport kombinowany…………. 27


Rozdział 3
Elementy składowe systemu transportowego

3.1. System transportowy ………….31
3.2. Procesy transportowe…………. 32
3.3. Dobór środka transportu ………….34


Rozdział 4
Infrastruktura transportowa w działalności wybranych przedsiębiorstw

4.1. Charakterystyka sytuacji przedsiębiorstw transportowych na rynku polskim ………….37
4.2. Wpływ sytuacji gospodarczej na działalność firm w branży transportowej…………. 45
4.3. Wykorzystanie infrastruktury w przedsiębiorstwach na wybranych przykładach z praktyki gospodarczej ………….52


Zakończenie ………….53
Spis tabel i rysunków ………….55
Bibliografia…………. 56