Analiza transportu samochodowego w relcjach Polska – Ukraina – Polska

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Istota transportu samochodowego

1.1 Transport w procesie gospodarowania
1.2 Pojęcie transportu samochodowego
1.3 Pojęcie infrastruktury transportu samochodowego
1.4 Środki transportu samochodowego

Rozdział II
Stan infrastruktury transportu samochodowego Polski i Ukrainy.

2.1. Stan infrastruktury transportu samochodowego w Polsce
2.2. Stan infrastruktury transportu samochodowego na Ukrainie
2.3. Wpływ infrastruktury transportu samochodowego na warunki lokalizacyjne przedsiębiorstw.

Rozdział III
Aspekty współpracy polski ukrainy w transporcie samochodowym i problemy z tym związane.

3.1. Zatrudnienie kierowców ukraińskich w polskich przedsiębiorstwach
3.2. Regulacje prawne transportu drogowego
3.3. Najpopularniejsze kierunki i ładunki w Polsce
3.4. Partnerstwo z Ukrainą

Zakończenie
Bibliografia