Indywidualny program stymulacji rozwoju dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

10 listopada 2019 0 Przez administrator

 

Wstęp

Rozdział 1
Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu
1.1. Pojęcie upośledzenia umysłowego, klasyfikacje, kryteria
1.2. Charakterystyka osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
1.2.1. Charakterystyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
1.2.2. Charakterystyka funkcjonowania osób z autyzmem
1.3. Metody pracy z dzieckiem
1.3.1. Elementy metody Marii Montessori
1.3.2. Muzykoterapia, jako jedna z rodzajów arteterapii
1.4. Indywidualny Program Stymulacji Rozwoju – ogólne założenia

Rozdział 2
Indywidualny program stymulacji rozwoju dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i autyzmem

2.1. Ogólne informacje o realizowanym programie
2.2. Charakterystyka dziecka
2.3. Realizacja programu
2.4. Informacje o dziecku
2.5. Szczegółowe zadania do realizacji
2.6. Podsumowanie oraz wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Aneks