Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w świetle literatury przedmiotu i obowiązujących przepisów

1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i opis zaburzenia według DSM IV…….. 3
1.2 Specyfika rozwoju osobowościowego dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim ……..6
1.3 Funkcjonowanie jednostki w sferze procesów orientacyjnych, intelektualnych i wykonawczych . 6
1.4 Funkcjonowanie jednostki w sferze społecznej …….. 8
1.5 Funkcjonowanie jednostki w sferze emocjonalno – motywacyjnej …….. 9

Rozdział II
Współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

2.1. Postawy rodzicielskie …….. 11
2.2. Etapy i strategie współpracy …….. 13
2.3. Współpraca szkoły z rodzicami …….. 15

Rozdział III
Rewalidacja indywidualna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – w świetle analizy przypadku

3.1. Opis, zastosowanie i rola IPETu …….. 17
3.2. Studium przypadku ……..18
3.2.1. Treść orzeczenia – diagnoza i zalecenia …….. 18
3.2.2. IPET dla orzeczenia …….. 22

Zakończenie …….. 38
Bibliografia…….. 39