Relizacja zamowienia klienta, analiza w wybranym przedsiębiorstwie spedycyjno-transportowym

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp………..3
Zakres projektu jego cele i teza……….. 5

Rozdział I

Istota logistyki
1.1 Zarządzanie logistyczne……….. 6
1.2 Zintegrowany łańcuch dostaw……….. 13
1.3. Dystrybucja jako realizacja zamówień klientów……….. 17


Rozdział II
Logistyczna obsługa klienta wewnątrz przedsiębiorstwa

2.1. Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla przedsiębiorstwa ………..23
2.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie magazynem……….. 26
2.3. Wykorzystanie kodów kreskowych w przedsiębiorstwie spedycyjno – transportowym……….. 31
2.4. Proces automatycznego gromadzenia danych w praktyce……….. 36
2.5. Internetowe giełdy transportowe……….. 38


Rozdział III
Charakterystyka badanego podmiotu

Rozdział IV
Analiza cyklu realizacji zamówienia klienta

4.1. Tworzenie mapy procesu realizacji zamówień klientów ………..50
4.2. Analiza realizacji zamówienia klienta przy użyciu mapy procesu……….. 52


Rozdział V
Identyfikacja zakłóceń w cyklu realizacji zamówień klientów

5.1. Identyfikacja zakłóceń metodą Ishiklawy ………..56
5.2. Analiza przy użyciu metody Pareto-Lorenza……….. 61


Wnioski ………..65
Bibliografia ………..67
Spis rysunków……….. 71
Spis tabel ………..72