Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wprowadzenie ………..3

Rozdział 1
Charakterystyka transportu

1.1 Pojęcia podstawowe ………..5
1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8
1.3 Rodzaje transportu ………..11
1.3.1. transport samochodowy……….. 11
1.3.2. Transport kolejowy ………..14
1.3.3. Transport lotniczy ………..15
1.3.4. Transport morski ………..18


Rozdział 2
Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych

2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 20
2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 22
2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych……….. 25
2.4. Rynek usług transportowych w Polsce ………..28


Rozdział 3
Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym

3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym ………..30
3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..34
3.3 Euteltracs ………..36
3.4 Elektroniczna wymiana danych ………..37
3.5 Systemy komputerowego wspomagania zarządzania organizacją transportową……….. 39
3.5.1. MRP……….. 39
3.5.2 ERP ………..40
3.6. Sposoby wdrażania nowych rozwiązań telekomunikacyjnych……….. 41


Rozdział 4
Zasady implementacji wybranych rozwiązań na przykładzie UPS Polska sp. z o.o. o/Warszawa.

4.1 Charakterystyka firmy UPS Polska……….. 43
4.2 Potrzeby informacyjne firmy UPS Polska sp. z o.o. ………..44
4.3 Obszary wspomagania rozwiązaniami teleinformatycznymi ………..46
4.4 Zasady wdrażania teleinformatyki w firmie UPS……….. 51


Zakończenie ………..59
Spis rysunków ………..61
Spis tabel ………..62
Bibliografia……….. 63