Tag: Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem praca magisterska

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 20 2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 22 2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych……….. 25 2.4. Rynek usług transportowych w Polsce ………..28 Rozdział 3 Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym ………..30 3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..34 3.3 Euteltracs ………..36 3.4 Elektroniczna wymiana danych ………..37 3.5 Systemy komputerowego…