Psychopatologia władzy politycRelacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnichznej. Przykład paranoi politycznej.

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Polityka spójności Unii Europejskiej

1.1 Główne założenia polityki spójności
1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania
1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej

Rozdział II
Polityka transportowa Unii Europejskiej

2.1 Główne założenia polityki transportowej
2.2 Sieć TEN-T
2.3 Program 16+1

Rozdział III
Charakterystyka i analiza wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego w kontekście wsparcia UE w zakresie handlu i transportu

3.1 Analiza systemów transportowych wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego
3.2 Stosunki handlowe i gospodarcze wybranych państw bałkańskich z UE
3.3. Analiza pomocy udzielonej przez UE państwom Półwyspu Bałkańskiego i ich droga do członkostwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Abstract

Wstęp………4

Rozdział I
Psychologia i psychopatologia polityczna. Rozważania wstępne.

1) Psychologia polityczna:………6
1.1. Analiza osobowości………8
1.2. Teoria Wielkiej Piątki………11
1.3.Zachowania polityczne a osobowość polityczna
– konstrukcje homo politicus………13
1.3.1. Jak bada się osobowość w polityce ? Osobowość typu A………15
2) Psychopatologia polityczna:………16
2.1. Pierwsze badania nad psychopatologią w polityce………16
2.2. Współczesne klasyfikacje………17
2.2.1. DSM IV………17
2.2.2. ICD-10………17

Rozdział II
Skąd się bierze zło u człowieka ?

1. Agresja u władzy z perspektywy Eliota Aronsona………19
1.1. T. Hobbes – „Wojna wszystkich przeciw wszystkim”………20
1.1.1. Część o człowieku………21
1.1.2.Część o państwie………21
1.1.3.Część o państwie chrześcijańskim.23
1.1.4.Część o królestwie ciemności………23
1.2. J.J. Rousseau – „Szlachetny dzikus”………24
2. Współczesne badania nad agresją u władzy ………27
2.1. Philip Zimbardo – zło u człowieka………27
2.2. Eksperyment Milgrama………31
3.Psychologia ekstremizmu politycznego………35

Rozdział III
Paranoja polityczna. Studium przypadku

1.Wprowadzenie do paranoi politycznej………40
2. Studia przypadku………42
2.1. Józef Stalin………43
2.2. Pol Pot………49
2.3. Idi Amin………53

Zakończenie………57
Bibliografia………58

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto