Ekonomiczny wpływ pandemii na małe przedsiębiorstwo transportowe

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp …………3

Rozdział 1
Przegląd literatury

1.1. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem …………6
1.2. Przedsiębiorstwo transportowe………… 14

Rozdział 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Wprowadzenie………… 22
2.1.1. Historia przedsiębiorstwa………… 22
2.1.2. Opis przedsiębiorstwa …………23
2.2. Obroty i ogólna sytuacja ekonomiczno – finansowa …………25
2.3. Rodzaj działalności przedsiębiorstwa………… 27
2.4. Struktura Zatrudnienia …………28
2.4.1. Przybliżone zatrudnienie do roku 2019………… 28

Rozdział 3
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

3.1. Analiza przychodów przed pandemią …………30
3.2. Analiza przychodów podczas pandemii………… 32
3.3. Interpretacja wyników………… 33

Rozdział 4
Zmiany w zatrudnieniu i zatrzymanie rozwoju

4.1. Liczba zatrudnionych w 2019………… 36
4.2. Zmiany zatrudnionych w roku 2020………… 37
4.3. Porównanie zmian zatrudnienia na tle rynku krajowego………… 38
4.4. Recesja rozwoju przedsiębiorstwa w okresie 2019 – 2020………… 40

Rozdział 5
Przyszły wpływ pandemii na przedsiębiorstwo

5.1. Rozważania nad przyszłymi skutkami pandemii …………43
5.2. Przyczyna największych strat …………44
5.3. Możliwości przebranżowienia się …………45
5.4. Czy powrót do stanu sprzed pandemii jest możliwy?………… 46

Zakończenie …………48
Bibliografia …………50
Spis tabel, rysunków, wykresów …………52