Relacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnich

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Streszczenie
Wstęp

Rozdział I
Polityka spójności Unii Europejskiej

1.1 Główne założenia polityki spójności
1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania
1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej


Rozdział II
Polityka transportowa Unii Europejskiej

2.1 Główne założenia polityki transportowej
2.2 Sieć TEN-T
2.3 Program 16+1


Rozdział III
Charakterystyka i analiza wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego w kontekście wsparcia UE w zakresie handlu i transportu

3.1 Analiza systemów transportowych wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego
3.2 Stosunki handlowe i gospodarcze wybranych państw bałkańskich z UE
3.3. Analiza pomocy udzielonej przez UE państwom Półwyspu Bałkańskiego i ich droga do członkostwa


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Abstract

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto