Rola transportu samochodowego w międzynarodowej wymianie towarowej

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………2

Rozdział I
Istota transportu

1.1. Definicja transportu, funkcje……… 3
1.2. Transport samochodowy a infrastruktura i sytuacja na drodze……… 5


Rozdział II
Uwarunkowania wymiany handlowej

2.1. Handel ………14
2.2. Export a import……… 15
2.3. Polityka celna ………18


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Metodologia badań ………23
3.2. Przedmiot i cel badań ………24
3.3. Problemy i hipotezy badawcze……… 24
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………28
3.5. Charakterystyka próby badawczej……… 29


Rozdział IV
Analiza badawcza

4.1. Analiza i opracowanie wyników ankiety ………33
4.2. Projekt udoskonalenia systemu transportowego……… 44


Zakończenie ………51
Bibliografia ………52