Tag: rola

Psychodermatologia – rola kosmetologa i wsparcie w leczeniu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I Podstawowe informację o psychologii i dermatologii 1.1. Psychologia ………..4 1.2. Dermatologia……….. 8 1.3. Psychodermatologia jako dyscyplina……….. 9 Rozdział II Wybrane pierwotne zaburzenia psychiczne mające manifestację skórna 2.1 Obłęd pasożytniczy……….. 12 2.2. Dysmorfofobia ………..14 2.3. Trichotillomania……….. 17 Rozdział III Wybrane schorzenia dermatologiczne i ich wpływ na psychikę…

Rola nauczyciela w rozwoju psychospołecznym dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej w autopercepcji nauczycieli kształcenia zintegrowanego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy I.1. Rozwój psychospołeczny dziecka I.2. Teorie, stadia rozwoju psychospołecznego dziecka I.3. Podmioty wspierające rozwój psychospołeczny dzieci I.4. Prawno – formalne podstawy pracy nauczyciela I.5. Kompetencje nauczyciela do wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci w kl. I – III I.6. Rola nauczyciela w rozwoju psychospołecznym uczniów w…

Istota, rola i zadania Policji w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa. 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa…………6 1.2 Istota porządku i bezpieczeństwa publicznego…………9 1.3 Polityka zagraniczna oraz strategia bezpieczeństwa Polski…………11 Rozdział 2 Instytucja Policji. 2.1 Pojęcie Policji…………15 2.2 Historia Policji w Polsce…………16 2.3 Ustawowe zadania Policji…………18 2.4 Struktura organizacyjna Policji…………31 2.5 Umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy Policji…………37 2.6…

Istota, rola i zadania Policji w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa. 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….6 1.2 Istota porządku i bezpieczeństwa publicznego……….9 1.3 Polityka zagraniczna oraz strategia bezpieczeństwa Polski……….11 Rozdział 2 Instytucja Policji. 2.1 Pojęcie Policji……….15 2.2 Historia Policji w Polsce……….16 2.3 Ustawowe zadania Policji……….18 2.4 Struktura organizacyjna Policji……….31 2.5 Umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy Policji……….37 2.6…

Rola aktywności fizycznej w leczeniu i profilaktyce otyłości Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I Część teoretyczna 1. Otyłość problem XXI wieku ………..5 1.1. Etiologia i typy otyłości ………..5 1.2. Diagnostyka otyłości ………..9 1.3. Ogólne zasady leczenia oraz profilaktyka ………..10 1.4. Powikłania wynikające z otyłości ………..12 2. Aktywność fizyczna jako element zdrowego stylu życia ………..15 2.1. Rodzaje aktywności fizycznej ………..15 2.2.…

Rola transportu w logistyce na przykładzie firmy xyz Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przegląd literatury odnoszącej się do transportu 1.1 Definicja transportu ………5 1.2 Charakterystyka transportu……… 6 1.3 Rynek oraz konkurencja w świetle transportu. Popyt oraz podaż na usługi transportowe……… 10 1.4 Charakterystyka procesu transportowego……… 14 1.5 Bezpieczeństwo transportu ………16 Rozdział 2 Rola logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 2.1…

Rola turystyki eventowej w zachowaniach pracowników w firmach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Rozdział 1 Wprowadzenie w problematykę badawczą ………..5 1.1. Cel, pytania badawcze, zakres pracy ………..6 1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 7 1.3. Analiza literatury i źródeł ………..9 Rozdział 2 Turystyka eventowa – istota, rodzaje, zakres ………..12 2.1. Miejsce turystyki eventowej w naukach o turystyce ………..12 2.2. Rodzaje eventów…

Rola marketingu internetowego w komunikacji na przykładzie firmy Auto Import Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne wykorzystania marketingu internetowego w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie marketingu internetowego ………..6 1.2. Rola Internetu we współczesnym marketingu ………..9 1.3. Znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw ………..14 Rozdział II Narzędzia marketingu internetowego wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 2.1. Instrumenty marketingu internetowego ………..19 2.2. Wpływ narzędzi marketingu internetowego na…

Rola kontrwywiadu w obliczu zagrożeń hybrydowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Kontrwywiad, wywiad, zagrożenia hybrydowe 1.1. Pojęcie kontrwywiadu ……….. 6 1.2. Wywiad ………..19 1.3. Zagrożenia hybrydowe ………..23 Rozdział 2 Działania hybrydowe 2.1. Działalność wrogiego wywiadu ……….. 27 2.2. Działalność podmiotów niepaństwowych ………..39 2.3. Przykłady działań hybrydowych ………..41 Rozdział 3 Uprawnienia i możliwości polskiego kontrwywiadu. współpraca w UE…

Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w ochronie przeciwpożarowej budynków na przykładzie hali sportowo – widowiskowej Atlas Arena w Łodzi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Zadania zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa państwa ………..4 1.1. Istota i cele systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ………..5 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ………..10 1.3. Miejsce i zadania zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa ………..15 1.4. Charakterystyka i zadania ochrony przeciwpożarowej ………..22 Rozdział 2…

Rola Państwowej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział I Zarządzanie kryzysowe w Polsce 1.1. Pojęcia związane z zarządzaniem kryzysowym. ………..8 1.2. Idea systemu zarządzania kryzysowego w Polsce ………..14 1.3. Zarządzanie kryzysowe w prawie polskim ………..19 1.3.1. Konstytucja RP ………..20 1.3.2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. wraz z nowelizacją z dnia 17…

Rola i zadania funkcjonariuszy straży pożarnej na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-nej w Jastrzębiu-Zdroju w opinii społeczeństwa oraz na podsta-wie samooceny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Terminologia związana z działalnością straży pożarnej ………..6 Rozdział II Historia działalności państwowej i ochotniczej straży pożarnej w Polsce w ujęciu historycznym i współczesnym ………..16 2.1. Historia straży pożarnej w Polsce ………..16 2.2. Organizacja PSP……….. 20 Rozdział III Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju –…

Rola Straży Pożarnej w systemie zarządzanie kryzysowego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Pojęcie bezpieczeństwa i służb ratowniczych 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do zarządzania kryzysowego……….. 7 1.2. Definicja i struktura organizacyjna Straży Pożarnej ………..10 1.3. Podmioty związane z ochroną przeciwpożarową kraju………… 15 Wnioski …….17 Rozdział II System zarządzania kryzysowego………… 18 2.1. Krajowy system zarządzania kryzysowego………… 23 2.2.…

Rola świetlic środowiskowych i terapeutycznych w rozwoju dziecka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia rozwoju dziecka ………5 1.1.1. Pojęcie rozwoju i etapy rozwoju dziecka………. 6 1.1.3. Krótki rys historyczny powstania świetlic środowiskowych i terapeutycznych………. 12 1.2.2. Zasady pracy w świetlicy środowiskowej………. 23 Rozdział 2 Podstawowy metodologiczne badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań…………

Rola i narzędzia marketingu w zarządzaniu firmą branży gastronomicznej na przykładzie „Restauracji Powroty” Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota marketingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym 1.1. Pojęcie i specyfika marketingu w gastronomii 1.2. Usługa gastronomiczna, jako produkt 1.2. Postępowanie nabywców na rynku gastronomicznym 1.4. Promocja na ryku usług gastronomicznych Rozdział II Składowe sukcesu restauracji jako podmiotu branży gastronomicznej 2.1. Budowanie społeczności wokół marki w social…

Administracja celno-skarbowa i jej rola w zwalczaniu przestępczości podatkowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 6 Rozdział I Administracja celno-skarbowa i jej umiejscowienie w systemie administracji publicznej. 1.1 Definicja, cechy i struktura administracji…….. 8 1.1.1 Pojęcie administracji publicznej…….. 8 1.1.2 Cechy administracji publicznej …….. 11 1.1.3 Struktura administracji publicznej w Polsce …….. 14 1.2. Administracja celno-skarbowa …….. 19 1.2.1. Pojęcie i charakterystyka cła i…

rola wybranych służb publicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej na terenie Gdyni Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Organizacja i struktura systemu przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce 1.1. Zjawisko alkoholizmu 1.2. Profilaktyka i leczenie choroby alkoholowej 1.3. Organizacja systemu zapobiegania alkoholizmowi Rozdział 2 Organizacja systemu przeciwdziałania alkoholizmowi w Gdyni 2.1. Rola organów gminy i podległych im jednostek organizacyjnych 2.2. Cele, kierunki działań i zadania programu profilaktyki…

Rola menedżera w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz struktury organizacyjnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka pojęcia menedżera w nowoczesnej organizacji 1.1. Definicja menedżera 1.2. Style kierowania 1.3. Cechy i umiejętności skutecznego menedżera 1.4. Cele i role menedżera w organizacji Rozdział 2 Rola menedżera w motywowaniu pracowników 2.1. Definicja motywowania 2.2. Sposoby motywowania pracownika 2.3. Menedżer-lider, jako motywator Rozdział 3 Rola menedżera…

Rola i zadania administracji publicznej w odniesieniu do ochrony zdrowia publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Administracja publiczna i jej kompetencje 1.1. Pojęcie administracji publicznej w Polsce i jej struktura …………5 1.2. Struktura administracji publicznej w Polsce …………9 1.3. Kompetencje organów administracji publicznej …………18 1.4. Zadania administracji publicznej …………24 Rozdział 2 Zadania jednostek terytorialnych w zakresie ochrony zdrowia 2.1. Zadania gminy w…

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po wszczepieniu sztucznego stymulatora serca 4.5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zastosowanie stałej elektrostymulacji serca 1.1. Czynność bioelektryczna serca 1.2. Elektrostymulacja serca 1.3. Wskazania do stałej stymulacji serca 1.3.1. Stymulacja poprawiająca hemodynamikę 1.4. Przeciwwskazania do zabiegu 1.5. Budowa elektrostymulatora 1.6. Sposoby działania stymulatorów 1.6.1. Międzynarodowy kod literowy 1.6.2. Rodzaje stosowanych trybów stymulacji 1.6.3. Elektrokardiogram w sztucznej stymulacji serca…

Rola mediów w terapii pedagogicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy 1. Media ……….7 1.1. Ujęcie definicyjne………. 7 1.2. Rys historyczny oraz charakterystyka ……….8 1.3. Podział mediów i ich rodzaje ……….11 1.4. Funkcje mediów ……….14 2. Terapia pedagogiczna ……….15 2.1. Ujęcie definicyjne ……….16 2.2. Charakterystyka terapii pedagogicznej ……….17 2.3. Cele i zasady terapii pedagogicznej ……….19…

Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem 3.67/5 (3)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Teoretyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Istota zarządzania ………4 1.2. Funkcje zarządzania ………6 1.3. Zarządzanie, kierowanie a przewodzenie……… 10 1.4. Uwarunkowania zarządzania……… 13 Rozdział II Charakterystyka kompetencji menedżerskich 2.1 Funkcje i role kierownicze menedżera ………15 2.2 Kompetencje kierownicze ………23 2.3 Style kierowania zasobami ludzkimi……… 25 Rozdział III Kompetencje…

Rola szkoły i rodziny w organizacji czasu wolnego uczniów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1 Czas wolny w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie czasu wolnego…………7 1.2. Rola i funkcje czasu wolnego…………12 1.3. Formy spędzania czasu wolnego…………15 1.4. Budżet czasu wolnego…………18 1.5. Rola rodziny w organizacji czasu wolnego…………20 1.6. Rola szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci…………23 1.7. Inne instytucje organizujące czas wolny dzieci…………25…

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Anatomia i fizjologia mózgu oraz kliniczne aspekty udaru niedokrwiennego mózgu 1.1. Zarys anatomii i fizjologii mózgu……… 5 1.2. Epidemiologia i czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego……… 8 1.3. Klasyfikacja udarów mózgu……… 11 1.4. Objawy kliniczne udaru niedokrwiennego ………13 1.5. Diagnostyka udaru niedokrwiennego ………15 1.6. Leczenie udaru niedokrwiennego ………19 1.7.…

Rola jednostek aeromobilnych w Siłach Zbrojnych RP Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Bezpieczeństwo państwa 1.1. Istota bezpieczeństwa państwa ………5 1.2. Typologia bezpieczeństwa ………9 1.3. Organizacja i zadania instytucji bezpieczeństwa w Polsce ………14 1.4. Zagrożenia bezpieczeństwa ………19 Rozdział II Rola i znaczenie bezpieczeństwa militarnego 2.1. Bezpieczeństwo militarne ………27 2.2. Zagrożenia oraz wyzwania bezpieczeństwa militarnego ………31 2.3. Rola i zadania Sił…