Porty morskie jako istotny element logistyki międzynarodowej na przykładzie Międzynarodowego Portu Morskiego w Odessie

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Logistyka międzynarodowa z szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego

1.1. Pojęcie i istota logistyki międzynarodowej.
1.2. Transport morski jako część logistyki międzynarodowej.
1.3. Port morski jako element infrastruktury logistyki międzynarodowej.
1.4. Łańcuch dostaw w logistyce międzynarodowej.

Rozdział 2
Rola handlu morskiego w obsłudze ładunków handlu zagranicznego Ukrainy

2.1. Handel zagraniczny Ukrainy.
2.2. Eksport i import drogą morską.
2.3. Tranzyt morski.

Rozdział 3
Znaczenie Międzynarodowego Portu Morskiego w Odessie dla gospodarki w porównaniu z innymi portami Ukrainy

3.1. Ogólna charakterystyka portów Ukrainy.
3.2. Wielkość obrotów i struktura wewnętrzna portu w Odessie.
3.3. Problemy i rozwiązania. Określenie tendencji rozwojowych.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów, rysunków