Doskonalenie transportu drogowego i spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa

10 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp ………..4

Rozdział I
Teoretyczne aspekty działalności spedycyjnej

1.1 Pojęcie i istota spedycji………..6
1.2 Rodzaje usług spedycyjnych………..9
1.3 Biznesowe aspekty spedycji………..11
1.4 Proces obsługi klienta………..14
1.5 Istota kompleksowej obsługi klienta………..17

Rozdział II
Analiza usług transportowych na przykładzie firmy Real Logistics Sp z o.o. Sp.k.

2.1 Prezentacja wybranego przedsiębiorstwa………..17
2.2 Prezentacja zasobów firmy………..21
2.3 Zakres i zasięg świadczonych usług………..23
2.4 Proces obsługi klienta w zakresie usług transportu drogowego………..26

Rozdział III
Analiza i ocena organizacji procesu transportu w badanym przedsiębiorstwie

3.1 Analiza aktualnego procesu obsługi klienta………..30
3.2 Analiza procesu obsługi klienta z perspektywy badań własnych………..31
3.3 Prezentacja wyników badań własnych. Jej słabe i mocne strony………..35

Rozdział IV
Prezentacja koncepcji udoskonalającej

4.1 Cel i prezentacja koncepcji………..39
4.2 Uwarunkowania, wdrożenie koncepcji………..40
4.3 Słabe i mocne strony koncepcji………..41
4.4 Korzyści po wdrożeniu koncepcji………..44

Podsumowanie………..51
Bibliografia………..52