Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie XYZ 4.45/5 (11)

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Elementy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

1.1. Istota zapasu i zarządzania zapasem (cele)
1.2. Rodzaje zapasów
1.3. Metody oceny poziomu zapasu
1.4. Modele sterowania zapasami


Rozdział 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Historia rozwoju Przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Przedmiot i zakres działania Przedsiębiorstwa XYZ
2.3. Organizacja działalności w Przedsiębiorstwie XYZ
2.4. Struktura procesów produkcyjnych w Przedsiębiorstwie XYZ


Rozdział 3
Analiza wartości sprzedaży według poszczególnych produktów przedsiębiorstwa za pomocą metody ABC/XYZ

3.1. Analiza i klasyfikacja ABC
3.2. Analiza i klasyfikacja XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Literatura

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.