Rynek usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXIw.

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp ……….11

Rozdział 1
Rynku usług kurierskich–teoria problemu

1.1. Rola i znaczenie usług kurierskich w gospodarce kraju ……….14
1.2. Usługi kurierski w logistyce międzynarodowej ……….17
1.3. Rozwój usług kurierskich w Polsce i Unii Europejskiej………. 19


Rozdział 2
Analiza i ocena funkcjonowania usług kurierskich w polsce w drugiej dekadzie XXI w.

2.1. Charakterystyka podmiotów świadczących usługi kurierskie w Polsce ……….23
2.2. Analiza rynku usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXI w……….. 27
2.2.1. Procesy dystrybucji przesyłek kurierskich ……….27
2.2.2. Ocena Polski jako kraju rozwijającego się na rynku usług kurierskich………. 29
2.3. Firma DPD na rynku usług kurierskich w Polsce………. 33
2.3.1. Historia firmy DPD ……….33
2.3.2. Rozwój przedsiębiorstwa i pozycja na rynku ……….35


Rozdział 3
Opracowanie metody zwiększenia efektywności świadczenia usług kurierskich na rynku polskim

3.1. Założenia wstępne metody zwiększenia efektywności usług kurierskich……….38
3.2. Określenie podstaw analizy strategicznej ……….42
3.3. Opracowanie metody oceny funkcjonowania usług kurierskich na przykładzie firmy DPD………. 44
3.3.1. Strategia firmy DPD ……….44
3.3.2. Wady i zalety omówionych usług świadczonych przez firme DPD ……….46


Rozdział 4
Usprawnienia świadczonych usług kurierskich na przykładzie firmy DPD

4.1. Dane wejściowe zastosowania metody oraz cel jej wdrożenia ……….49
4.2. Zastosowanie metody w procesach wysyłania i monitorowania przesyłek……….53
4.3. Analiza otrzymanych wyników i wnioski z badań ……….55
4.4. Przedstawienie ocen wdrażanego modelu monitorowania przesyłek………. 64
4.5. Perspektywa rozwoju usług kurierskich w logistyce międzynarodowej ……….65


Zakończenie ……….67
Bibliografia ……….69
Spis rysunków, tabel i załączników……….71
Załączniki ……….72

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto