Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Transport i spedycja jako elementy procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1 Istota procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1 Pojęcie i funkcjonowanie logistyki………… 8 1.2 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………… 11 1.3. Istota zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie………… 14 1.4 Istota zarządzania łańcuchem dostaw………… 16 Rozdział 2 Transport i spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 2.1 Definicja i kryteria podziału transportu………… 20 2.2 Potrzeby transportowe………… 26 2.3 Istota spedycji………… 29 2.4 Aspekty prawne spedycji………… 34 2.5 Rodzaj przewoźnika i spedytora………… 37 Rozdział 3 Zasady działalności transportowej w przedsiębiorstwie XYZ 3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego XYZ………… 41 3.2 Proces realizacji zlecenia w przedsiębiorstwie transportowym XYZ………… 43 3.3 Przykład realizacji zleceń w przedsiębiorstwie transportowym…

Opracowanie koncepcji i dobór metody monitorowania wybranych obiektów transportowych dla bazy logistycznej średniej wielkości

Przez administrator

Wstęp…….6 Cel pracy…….12 Rozdział 1. Stan zagadnienia…….13 3.1. Systemy alarmowe…….13 3.2. Satelitarne systemy monitorowania…….17 3.2.1. Segment kosmiczny…….18 3.2.2. Lokalizowany obiekt…….23 3.2.3. Segment transmisji danych…….24 3.2.4. Segment nadzoru i kierowania…….26 Rozdział 2. Przegląd spotykanych metod monitorowania obiektów stacjonarnych i ruchomych…….28 4.1. Podział systemów monitorowania…….28 4.1.1. Podział ze względu na przeznaczenie…….28 4.1.2. Podział ze względu na zasięg…….28 4.1.2.1. Monitoring lokalny…….29 4.1.2.2. Monitoring aglomeracyjny…….29 4.1.2.3. Monitoring rozproszony…….30 4.1.2.4. Monitoring planetarny…….32 4.1.3. Podział ze względu na rodzaj torów transmisji…….33 4.1.3.1. Radiowe systemy monitorowania…….34 4.1.3.1.1. Systemy radiowe ,,off-line’’…….37 4.1.3.1.2. Systemy radiowe ,,on-line’’…….38 4.1.3.2. Przewodowe systemy monitorowania…….39 4.1.3.2.1. Łącza komutowane…….40 4.1.3.2.2. Łącza dedykowane…….41 4.1.3.2.3. Łącza specjalne…….42…

Wpływ wzrostu wymagań związanych z ochroną środowiska na funkcjonowanie transportu morskiego na obszarze morza Bałtyckiego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Znaczenie transportu morskiego w obsłudze światowych przewozów ładunków 1.1. Charakterystyka i funkcjonowanie żeglugi morskiej……… 6 1.2. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich ………14 1.3. Perspektywy rozwoju transportu morskiego w regionie morza Małtyckiego ………21 Rozdział 2. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska morskiego 2.1. Istotność ochrony środowiska naturalnego w portach morskich ………28 2.2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza……… 31 2.3. Konwencja Arpol……… 38 2.4. Konwencja Helsińska……… 41 Rozdział 3.Ograniczenia ekologiczne dotyczące transportu morskiego na obszarze morza bałtyckiego 3.1. Charakterystyka morza Bałtyckiego ………49 3.2. Stan ekologiczny orza Bałtyckiego i główne rodzaje zanieczyszczeń……… 54 3.3. Warunki realizacji procesów transportowych w…

Transport towarów w kontrolowanej temperaturze na przykładzie przewozu jabłek.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Środki techniczne do przechowywania jabłek. 1.1. Skrzyniopalety………. 6 1.2. Przyczepy………. 9 1.3. Chłodnie………. 14 Rozdział II Warunki przechowywania jabłek i następstwa ich nieprzestrzegania. 2.1. Dojrzewanie owoców………. 19 2.1. Warunki przechowywania owoców………. 23 2.3. Choroby jabłek wywołane złymi warunkami przechowywania………. 32 Rozdział III Transportowanie jablek w kontrolowanej temperaturze. 3.1. Wymogi prawne w zakresie transportowania żywności………. 36 3.2. Rejestracja i monitorowanie temperatury ładunku………. 39 3.3. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w czasie transportu………. 41 3.4. Reguła Van’t Hoffa………. 43 3.5. Łańcuch chłodniczy………. 45 3.6. Proces przygotowania jabłek do transportu………. 48 3.7. Przewóz jabłek………. 49 3.7.1. Środki i narzędzia…

Transport jako sfera działań logistycznych.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawowe założenia logistyki 1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4 1.2 Sfery działań logistycznych ……… 9 1.3 Zarządzanie łańcuchem dostaw ……… 22 Rozdział II. Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej 2.1 Charakterystyka transportu ……… 29 2.2 Analiza środków transportu ……… 35 2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39 2.4 Wybór przewoźnika ………43 Rozdział III. Rodzaje transportu i ich charakterystyka 3.1 Transport samochodowy ……… 52 3.2 Transport kolejowy ………61 3.3 Transport wodny śródlądowy……… 65 3.4 Transport lotniczy 3.5 Transport morski ……… 78 3.6 Transport miejski ……… 84 Zakończenie ………94 Bibliografia ………97 Spis rysunków……… 99 Spis…

Transport artykułów żywnościowych jako przykład przewozu specjalistycznego

Przez administrator

Cel pracy……….. 4 Wprowadzenie……….. 4 1. Regulacje prawne przewozu żywności, umowy międzynarodowe 1.1 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia ………..8 1.2 Przepisy prawne dotyczące przewozu drogowego żywności w Polsce……….. 8 1.3 Międzynarodowe regulacje prawne w przewozie żywności ………..10 1.4 Obszar obowiązywania Umowy ATP……….. 11 1.5 Umowa ATP i jej stosowanie w polskim systemie prawnym……….. 12 1.5.1 Umowa ATP a polisa OCP ………..14 1.5.2 Umowa ATP a kontrole ITD ………..15 1.6 System zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP……….. 16 2. Warunki transportu produktów spożywczych i żywnościowych 2.1. Transport żywności – informacje ogólne……….. 21 2.2. Przewóz artykułów spożywczych……….. 21 2.3. Temperatura transportu produktów…

Proces transportu odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz medycznych na terenie wybranego powiatu.

Przez administrator

1. Wstęp………3 1.1. Cel pracy……… 3 1.2. Wprowadzenie……… 3 Rozdział 1. Część teoretyczna 2.1. Charakterystyka odpadów medycznych……… 6 2.1.1. Miejsca powstawania……… 6 2.1.2. Podział i klasyfikacja odpadów medycznych……… 6 2.1.3. Skład i właściwości odpadów medycznych ………8 2.2. Przepisy prawne dotyczące odpadów medycznych ………10 2.3. Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych ………13 2.4. Charakterystyka odpadów przemysłowych i niebezpiecznych……… 16 2.4.1. Miejsca powstawania……… 17 2.4.2. Klasyfikacja odpadów przemysłowych………. 19 Rozdział 2. Transport odpadów medycznych na przykładzie szpitala w YZX 3.1. Opis postępowania i transportowania odpadów na terenie szpitala w YZX……… 24 3.2. Pomieszczenie magazynowania odpadów……… 25 3.3. Transport zewnętrzny między obiektowy………26 3.4. Propozycje…

Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Transport -charakterystyka 1.1.Główne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5 1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7 1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12 Rozdział II Dostęp do zawodu przewoźnika w Polce i UE oraz regulacje prawne w odniesieniu do wspólnotowego prawa jazdy. 2.1 Dostęp do operatora transportu drogowego w Unii Europejskiej……….16 2.2 Dostęp do zwodu przewoźnika w Polsce……….23 2.3 Wspólnotowe prawo jazdy i dodatkowe kwalifikacje kierowcy……….31 Rozdział III. Wolność dostępu do rynków międzynarodowych, ubezpieczenia praz kontrola przewoźników 3.1 Rola licencji w dostępie do rynków międzynarodowych……….35 3.2 Ubezpieczenia w transporcie drogowym towarów……….37 3.3 Kontrola przewoźników w transporcie…

Usługi transportowo-spedycyjne w handlu międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa „XYZ”

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział I Spedycja i jej rola w międzynarodowej wymianie handlowej………….5 1. Pojęcie i istota spedycji oraz rola i zadania spedytora międzynarodowego w handlu zagranicznym 2. Podstawowe dokumenty dotyczące spedytora w wymianie handlowej 3. Ubezpieczenia transportowe 4. Odpowiedzialność przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym Rozdział II Diagnoza organizacji przewozów w przedsiębiorstwie „XYZ”………….20 1. Charakterystyka firmy 2. Pojęcie przesyłki drobnej w spedytorskim ruchu zbiorowym 3. Taryfa drobnicowa 4. Formowanie przesyłek zbiorczych 5. Incoterms 2000 Rozdział III Etapy procesu spedycyjnego na przykładzie przewozu przesyłek drobnych w przedsiębiorstwie „XYZ”…………. 40 1. Przygotowanie procesu spedycyjnego 2. Ogólne zasady i warunki transportu 3. Zlecenie i dostarczenie…

Plan przewozów materiałów budowlanych (zadanie transportowe).

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Zaangażowanie poszczególnych gałęzi transportu w ogólnych przewozach 1.1. Udział poszczególnych gałęzi transportu w krajowych przewozach ładunków………. 5 1.2. Przewozy ładunków komunikacji międzynarodowej………. 10 1.3. Struktura przewożonych (obsługiwanych) ładunków przez poszczególne gałęzie ……….12 1.4. Przewóz materiałów budowlanych ……….14 Rozdział 2. Sformułowanie zadania transportowego i założenia do projektu 2.1. Charakterystyka przedmiotu transportu ……….18 2.2. Charakterystyka obszaru transportowego ……….29 2.3. Charakterystyka środków transportowych wykorzystywanych w projektowanych przewozach………. 33 2.5. Sformułowanie zadania transportowego ……….37 2.6. Dodatkowe założenia do projektu ……….38 2.7. Zakres pracy spedytora w realizacji badanych procesów transportowych ……….40 Rozdział 3. Warianty obsługi transportowej ustalonego rejonu 3.1. Wariant obsługi transportowej…

Krajowy transport samochodowy w obsłudze logistycznej rynku.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Problematyka transportu samochodowego 1.1. Transport samochodowy jako element procesu logistycznego………. 5 1.2. Struktura rynku transportu samochodowego ……….11 1.3. Dokumentacja dotycząca działalności transportowej ……….16 Rozdział II Transport samochodowy w obsłudze logistycznej w firmie XYZ sp. z o.o. 2.1. Charakterystyka działalności firmy XYZ Sp. z o.o. ……….19 2.2. Struktura organizacyjna firmy XYZ Sp. z o.o. ……….21 2.3. Obsługa logistyczna i transport samochodowy w firmie XYZ……….. 25 Rozdział III Wpływ przepisów unijnych na działalność transportową firmy XYX. 3.1. Wskaźniki ekonomiczne firmy XYZ Sp. z o.o. dotyczące transportu samochodowego ……….31 3.2. Perspektywy rozwoju Firmy XYZ Sp. z o.o……….. 37 Podsumowanie i…

Transport materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1.1. Definicja logistyki. 1.2. Procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie. 1.3. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Rozdział II Zarządzanie logistyczne w badanym przedsiębiorstwie. 2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja. 2.2. Kanały dystrybucji i ich znaczenie. 2.3. Optymalizacja procesów transportowych. Rozdział III System dystrybucji produktów działających w firmie XYZ. 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 3.2. Branża przetwórstwa warzywno-owocowego i jej charakterystyka. 3.3. Tradycyjne kanały dystrybucji w firmie XYZ. 3.4. Ocena dystrybucji firmy przez nabywców. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XYZ.(przedsiębiorstwo transportowe)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 1.1. Ogólna charakterystyka organizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi………..4 1.2 . Planowanie i rekrutacja pracowników………..11 1.3. Istota wynagradzania pracowników………..22 1.4. System oceny pracowników………..27 Rozdział II Diagnoza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie transportowym XYZ -Kraków. 2.1. Charakterystyka XYZ -Kraków………..34 2.2. Sytuacja finansowa XYZ………..38 2.3. Zatrudnienie w XYZ -Kraków………..50 2.4. Dobór personelu w XYZ -Kraków………..55 2.5. Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi………..60 Rozdział III Doskonaleniu organizacyjne i zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie transportowy XYZ -Kraków. 3.1. Wynagrodzenie w XYZ -Kraków………..62 3.2. Ścieżka kariery w XYZ -Kraków………..66 3.3. System motywowania w XYZ -Kraków………..71 3.4. Analiza perspektyw…

Elementy logistyki w procesie transportu przeładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w warunkach Polski

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Gaz ziemny jako istotne źródło bezpieczeństwa energetycznego kraju 1.1 Rynek gazu ziemnego w Polsce 1.2 Perspektywiczne segmenty rynku gazu 1.3 Liquefied Natural Gas 1.4 Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie gazu ziemnego Rozdział 2. Logistyka jako instrument koordynacji przepływów materiałowych 2.1 Istota logistyki 2.2 Strukturalny podział logistyki 2.3 Logistyczny łańcuch dostaw 2.3.1 Przepływy materiałowe 2.3.2 Lądowo-morski łańcuch dostaw Rozdział 3. Infrastruktura funkcjonalna 3.1 Środki transportu paliwa 3.2 Infrastruktura przeładunku i magazynowania 3.3 Technologie regazyfikacyjne 3.4 Terminal LNG w Świnoujściu Rozdział 4. Organizacja przepływu gazu 4.1 Model łańcucha logistycznego 4.2 Logistyka w procesach transportu, przeładunku i regazyfikacji 4.2.1…

Bezpieczeństwo transportu drogowego materiałów niebezpiecznych

Przez administrator

Wprowadzenie…………4 Rozdział 1. Towaroznawcza charakterystyka materiałów niebezpiecznych. 1.1. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych…………6 1.2. Wymagania ogólne dotyczące pakowania materiałów niebezpiecznych…………14 1.3. Wypadki drogowe z udziałem towarów niebezpiecznych…………18 Rozdział 2. Towaroznawcza charakterystyka opakowań do materiałów niebezpiecznych. 2.1. Rodzaje opakowań…………19 2.2. Certyfikacja opakowań…………21 Rozdział 3. Wymagania dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych. 3.1. Przepisy prawne regulujące przewóz ładunków niebezpiecznych…………25 3.2. Zasady znakowania…………27 3.3. Dokumenty wymagane przy przewozie materiałów niebezpiecznych…………37 Rozdział 4. Wpływ opakowań do materiałów niebezpiecznych na środowisko naturalne. 4.1. Unieszkodliwianie opakowań za pomocą zestalania i stabilizacji…………40 4.2. Zagospodarowanie poużytkowe opakowań do materiałów niebezpiecznych…………42 Rozdział 5. Analiza wyników kontroli dotyczących bezpieczeństwa transportu drogowego materiałów niebezpiecznych w…

Transport i składowanie materiałów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Zagadnienia składowania i transportu materiałów niebezpiecznych 1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materiałów niebezpiecznych………. 6 1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8 1.3. Transport materiałów niebezpiecznych ……….12 1.4. Opakowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych………. 19 Rozdział 2. Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresie składowania i magazynowania materiałów niebezpiecznych Rozdział 3 Organizacja i zarządzanie materiałami niebezpiecznymi w Sochaczew DC 3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50 3.2 Strefy magazynowania produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….54 3.3. Postępowanie z aerozolami (UN 1950) ……….59 3.4. Informacje o produktach niebezpiecznych w Sochaczew DC………. 61 3.5. Transport produktów niebezpiecznych w Sochaczew…

Jakość jako cel strategiczny przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Analiza i ocena istniejącego w Zakładzie Sprzętu Technologicznego i Transportu KWB 'XYZ’ S. A. systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2000

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Charakterystyka systemów jakości wg norm ISO serii 9000. 1. Pojęcie i istota jakości………. 4 2. Powstanie norm ISO oraz rys historyczny………. 6 3. Normy ISO 9000 – korzyści z ich stosowania………. 7 4. Zasadnicze wymagania normy ISO 9001:2000………. 9 4.1. Podejście procesowe………. 9 4.2. Wymagania dla dokumentacji………. 11 4.3. Odpowiedzialność kierownictwa………. 12 4.4. Zarządzanie zasobami………. 13 4.5. Realizacja wyrobu………. 13 4.6. Pomiary, analiza i doskonalenie………. 16 5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością………. 17 6. Konkurencja jakościowa………. 26 7. Klient w świetle normy PN-EN ISO 9001:2001………. 28 Rozdział II Analiza sposobu zarządzania jakością i działań przygotowujących wdrożenie systemu…

Transport specjalistyczny na przykładzie przewozu artykułów żywnościowych

Przez administrator

Wprowadzenie, cel pracy Rozdział 1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego 1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1.1.1. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej 1.1.2. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP 1.1.3. IFS – International Food Standard 1.1.4. IFC Logistic 1.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności 1.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności 1.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności 1.2.3. Protokół ATP 1.2.4. Obszar obowiązywania Umowy ATP Rozdział 2. Warunki transportu produktów spożywczych i żywnościowych 2.1. Informacje ogólne o produktach spożywczych 2.2. Przewóz artykułów spożywczych 2.3. Warunki temperaturowe podczas transportu produktów żywnościowych wg Umowy ATP z 2010r 2.4. Rodzaje pojazdów przeznaczonych do transportu…

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach

Przez administrator

Cel pracy Wprowadzenie Rozdział 1. Charakterystyka materiałów niebezpiecznych Rozdział 2 Akty prawne, obowiązujące przy przewozie materiałówniebezpiecznych 3.1 Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych 3.2 Umowa ADR 3.3 Rozporządzenie CLP 3.4 Przewóz towarów niebezpiecznych wg Konwencji CMR 3.5 Nowelizacje umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach Rozdział 3. Obowiązki podmiotów realizujących przewóz 4.1 Nadawca 4.2 Przewoźnik – kierowca 4.3 Odbiorca 4.4 Napełniający 4.5 Operator kontenera-cysterny i cysterny przenośnej 4.6 Rozładowca, nowy uczestnik przewozu, wprowadzony przez nowelizację ADR 4.7 Szkolenie ogólne kierowców, wymagane dokumenty 4.8 Doradca ADR 4.9 Kontrola administracyjna Rozdział 4. Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach 5.1 Przewóz…

Transport samochodowy materiałów niebezpiecznych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Transport samochodowy………..5 1.1. Charakterystyka………..8 1.2. Typy transportu drogowego………..10 1.3 Środki transportu………..12 Rozdział 2. Materiały niebezpieczne – ADR ogólna charakterystyka………..14 Rozdział 3. Transport materiałów wybuchowych………..23 3.1. Charakterystyka materiałów i przedmiotów wybuchowych ………..23 3.2. Zasady obowiązuję przy przewozie materiałów wybuchowych………..26 Rozdział 4. Transport gazów………..27 4.1. Ogólne wymagania dla transportu i magazynowania gazów………..30 4.2. Przewóz gazów w butlach Rozdział 5. Ochrona w transporcie materiałów niebezpiecznych ………..38 Zakończenie………..52 Bibliografia………..53 Książki………..53 Akty prawne ………..53 Strony internetowe………..54 Spis Tabel………..54 Spis Rysunków………..54

Bezpieczeństwo a transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Charakterystyka materiałów niebezpiecznych 1.1. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych………. 7 1.2. Wymagania ogólne dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych………. 13 1.3. Wypadki drogowe z udziałem materiałów niebezpiecznych………. 19 Rozdział II Charakterystyka opakowań do materiałów niebezpiecznych……….. 25 Rozdział III Wymagania dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych 3.1. Przepisy prawne regulujące przewóz ładunków niebezpiecznych………. 31 3.2. Zasady znakowania ……….33 3.3. Dokumenty wymagane przy przewozie materiałów niebezpiecznych………. 44 Rozdział IV Analiza wyników kontroli dotyczących bezpieczeństwa transportu drogowego materiałów niebezpiecznych………. 49 Zakończenie ……….55 Bibliografia………. 57 Spis rysunków………. 59 Spis tabel………. 60

Rola oraz udział transportu w logistycznej obsłudze potrzeb klienta na rynku globalnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Logistyczne funkcje i zadania firm transportowych 1.1. Charakterystyka transportu i jego rola w logistyce 1.2. Spedycja jako czynnik kształtujący jakość usług transportowych Rozdział 2 Cele i właściwości logistycznej obsługi potrzeb klienta 2.1. Obsługa klienta – cele i właściwości 2.2. Elementy logistycznej obsługi klienta 2.3. Koszty związane z logistyczną obsługą klienta Rozdział 3 Zakres oddziaływania transportu na jakość logistycznej obsługi klienta 3.1. Wybór rodzaju transportu a logistyczna obsługa klienta 3.2. Spedytor jako podmiot zarządzający procesem transportowym Rozdział 4 Analiza studium przypadku w zakresie oddziaływania transportu na poziom logistycznej obsługi potrzeb klienta 4.1. Charakterystyka działalności firmy XYZ sp. Z…

Analiza porównawcza transportu kolejowego w Polsce i w Niemczech

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozdział I System kolejowy w Polsce 1.1.Transport kolejowy w Polsce jako element transportu pasażerskiego 1.2. Infrastruktura kolejowa 1.3. Transport kolejowy w Polsce jako forma przewozu towarów Rozdział II System kolejowy w RFN 2.1.Przewóz osób transportem kolejowym w RFN 2.2.Przewóz towarów transportem kolejowym 2.3. Infrastruktura kolejowa Niemiec Podsumowanie Bibliografia