Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie.


Wprowadzenie

Rozdział I.
Etapy realizacji projektu

1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu
1.1.1. Planowanie projektu
1.1.2. Proces projektowania
1.1.3. Sterowanie projektowaniem
1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne
1.1.5. Dane wejściowe
1.1.6. Aspekty projektowania
1.1.7. Weryfikacja projektu
1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji
1.1.9. Nadzorowanie zmian
1.2. Ogólna charakterystyka F.M.E.A.
1.2.1. Etapy analizy F.M.E.A.


Rozdział II.
Metody wytwarzania i projektowanie

2.1. Zestawienie metod wytwarzania i ich wpływ na projektowanie
2.1.1. Odlewanie
2.1.2. Kształtowanie w formie materiałów o dużej lepkosci w stanie ciekłym
2.1.3. Kształtowanie przez obróbkę plastyczną
2.1.4. Metody proszkowe
2.1.5. Metody specjalne
2.1.6. Obróbka skrawaniem
2.1.7. Obróbka cieplna
2.1.8. Łączenie
2.1.9. Obróbka wykańczaj±ca
2.2. Cechy metod wytwarzania oraz procedura wyboru metody
2.3. Koszty metod wytwarzania
2.4. Dopasowanie materiałów
2.5. Technologiczne konstruowanie wyrobu
2.5.1. Zasady konstruowania wyrobu technologicznego pod względem montażu
2.5.2. Metody postępowania


Rozdział III.
Podstawy konstrukcji systemów informatycznych

3.1. Projektowanie systemu informatycznego
3.1.1. Metodyka projektowania systemu
3.1.2. Fazy i etapy przygotowania systemu
3.1.3. Struktura systemu informatycznego
3.1.4. Zakres prac projektowych i programowych
3.1.4.1. Koncepcja systemu informatycznego
3.1.4.2. Projekt wstępny
3.1.4.3. Projekt techniczny
3.1.4.4. Oprogramowanie systemu informatycznego

IV. Podsumowanie i wnioski

V. Literatura

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>