Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym.


Wstęp………5

Rozdział I
Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9

1.1. Pojęcie jakości………9
1.2. Geneza i rozwój jakości………11
1.3. Normy z zakresu jakości………14
1.4. Systemy jakości i ich elementy………18
1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska………26
1.6. Przepisy prawne dotyczące ochrony pracy. Przepisy bihp w zakładzie pracy………35
1.7. Charakterystyka normy BS 8800………38
1.8. Narzędzia i metody zarządzania jakością………42


Rozdział II
Charakterystyka obiektu badawczego zakładu produkującego cement………46

2.1. Historia obiektu badawczego Cementowni „Rudniki” S.A……….46
2.2. Struktura organizacyjna i jej zmiany w Cementowni „Rudniki” S.A……….48
2.3. Cementownia w ujęciu systemu produkcyjnego………52
2.3.1 Charakterystyka wektora wejścia………52
2.3.2. Proces wytwarzania cementu………58
2.3.3. Charakterystyka wytworzonych rodzajów cementów………64
2.4. Otoczenie obiektu badawczego – analiza SWOT………67
2.5. Czynniki mające wpływ na jakościowy przebieg procesu produkcji cementu………69
2.6. Metody kontroli przebiegu procesu produkcyjnego………72
2.7. Status przyrządów kontrolno-pomiarowych………74
2.8. Metody dokumentacji wyników jakościowych………77
2.9. Szkolenia dla personelu w Cementowni „Rudniki” S.A……….78


Rozdział III
Analiza jakości procesu produkcyjnego w badanym obiekcie………79

3.1. Analiza jakości procesu w oparciu o diagram Pareto-Lorenz’a dla miesiąca………79
3.2. Analiza poziomu jakości w oparciu o diagram Pareto-Lorenz’a dla podziału czasowego obejmującego kwartał………82
3.3. Analiza poziomu jakości w oparciu o diagram Pareto-Lorenz’a dla roku………85
3.4. Analiza jakości za pomocą wykresu Ishikawy dla okresu jednego miesiąca………88
3.5. Analiza jakości za pomocą wykresu Ishikawy dla przedziału czasowego obejmującego kwartał………90
3.6. Analiza jakości za pomocą wykresu Ishikawy dla okresu obejmującego rok………91


Wnioski i podsumowanie………92
Literatura………95
Spis rysunków………97
Spis tabel………100
Spis załączników………101

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>