Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego.


Wstęp………4

Rozdział I.
Charakterystyka norm dotyczących jakości………7

1.1. Pojęcie jakości………7
1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9
1.1.2. Pętla jakości………9
1.1.3. Audit jakości………10
1.1.4. Koszty jakości………13
1.1.5. Norm ISO 9000………22
1.1.6. Certyfikacja systemu………28
1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29
1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32


Rozdział II.
System produkcyjny i jego otoczenie………34

2.1. Podstawowe pojęcia………34
2.1.1. Otoczenie systemu produkcyjnego………46
2.1.2. Proces produkcyjny i wytwórczy………51
2.1.3. Elementy wektora wejścia przy wytwarzaniu obuwia………52
2.1.4. Materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej produkcji lub montażu ………58
2.1.5. Czynniki energetyczne………62
2.2.1. Elementy wektora wyjścia………63
2.3. Wybrane metody zarządzania produkcją………64
2.3.1. Funkcja planowania………64
2.3.2. Funkcja organizowania………70
2.3.3. funkcja sterowania i motywowania………81
2.3.4. Funkcja kontroli………83


Rozdział III.
Charakterystyka obiektu badawczego………87

3.1. Tradycja zakładu………87
3.1.1. Struktura organizacyjna charakterystyka procesu wytwarzania………89
3.1.2. Zakres i asortyment świadczonych usług………96
3.2. Charakterystyka wytwarzania obuwia oraz stosowane środki do produkcji………101
3.2.1. Wydział krojowni………102
3.2.2. Wydział szwalni………105
3.2.3. Wydział pracowni obuwniczej (produkcja butów)………110
3.2.4. Wydział wykańczalni………115
3.3. Zagadnienia związane z przygotowaniem produkcji obuwia………116
3.4. Ujęcie procesu w sensię technologicznym i przedmiotowym………124
3.4.1. Ogólna charakterystyka procesów technologicznych………124
3.4.2. Projektowanie procesu wytwarzania………128


Rozdział IV.
Parametry jakościowe obuwia………129

4.1. Metody pomiaru satysfakcji klientów………129
4.2. Zbieranie danych o konkurencji………130
4.3. Oczekiwania, spostrzeżenia i zadowolenia………131
4.4. Sezonowość sprzedaży obuwia………133
4.5. Czynniki jakościowe sprzedaży obuwia………134


Podsumowanie………138
Spis literatury………142
Spis rysunków………144
Spis tablic………145

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>