Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego.


Wstęp………..3

Rozdział I
System zapewnienia jakości

1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6
1.2. Zapewnienie jakości na świecie
1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości
1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie
1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości
1.3.1. Dokumentacja systemu jakości
1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości
1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej
1.3.2.2. Efekty wdrożenia systemu zapewniania jakości w sferze ekonomicznej
1.3.3. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w przedsiębiorstwach


Rozdział II
Metody doskonalenia jakości………..16

2.1. Techniki i narzędzia doskonalenia jakości
2.1.1. Wybrane narzędzia doskonalenia jakości
2.1.1.1. Diagram Pareto
2.1.1.2. Diagram Ishikawy
2.1.1.3. Działania porównawcze
2.1.1.4. Histogram jakości
2.1.1.5. Kwalitogramy
2.2. Wiodące idee i strategie TQM
2.2.1. Elementy TQM
2.2.2. Zasady TQM
2.2.2.1. Proces tworzenia jakości
2.2.2.2. Kryteria poziomu jakości
2.2.2.3. Kluczowe kryteria oceny
2.3. Błędy we wdrażaniu TQM
2.3.1. Błędy w fazie inicjowania
2.3.2. Błędy w fazie dopasowywania procesów i fazie integracji


Rozdział III
Motywowanie czynnikiem utrzymania i podnoszenia poziomu jakości………..31

3.1. Charakterystyka pojęcia „motywacji”
3.1.1. Podstawowe teorie motywacji
3.1.2. Rola szkolenia w motywowaniu
3.1.2.1. Przywództwo i motywacja
3.1.3. System nagród i kar warunkiem podnoszenia jakości
3.1.3.1. Warunki skuteczności stosowania nagród i kar
3.1.3.2. Sposoby nagradzania pracowników
3.1.3.3. Sposoby karania pracowników
3.2. Współczesne modele zintegrowanych teorii motywacji
3.2.1. Rola specjalistów w motywacji pracowników i ludzi
3.2.2. Zasady do przemyślenia i dalszego stosowania

Podsumowanie………..51
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>