Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia


Wstęp………..7

Rozdział I
Jakość usług………..10

1. Pojęcie jakości i usługi
1.1 Jakość
1.2. Potrzeba
1.3. Wyrób
1.4. Usługa
1.5. Jakość usługi
1.6. Pojęcia specjalistyczne

2. Analiza jakości usług
2.1. Kryteria jakości
2.2. Kryterialny wzorzec jakości
2.3. Relatywizacja stanów
2.4. Metoda uśrednionych znamion
2.5. Analiza stanu i struktury jakości
2.6. Sterowanie jakością usług

3. Zarządzanie usługowe w przedsiębiorstwach usługowych
3.1. Zarządzanie jakością
3.2. Sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych
3.3. Regulacje prawne i normatywne
3.4. Normy ISO serii 9000
3.5. Modele zapewnienia jakości

4. Akredytacja i certyfikacja
4.1. Harmonogram postępowania
4.2. Audit

5. Elementy systemu jakości usług
5.1. Cele jakościowe usług
5.2. Dokumentacja systemu jakości
5.3. Polityka jakości
5.4. Księga jakości
5.5. Procedura
5.6. Instrukcja


Rozdział II
Jakość usług medycznych………..42

1. Charakterystyka jakości w odniesieniu do usług
1.1. Pojęcie jakości w odniesieniu do świadczenia
1.2. Pojęcie jakości z punktu widzenia pacjenta
1.3. Jakość cząstkowa – jednostkowa
1.4. Ocena jakości

2. Cele zapewnienia jakości
2.1. Poprawa opieki nad pacjentem
2.2. Efektywne świadczenie usług
2.3. Dotychczasowe formy zapewnienia jakości

3. Jakość struktury, procesu i wyniku
3.1. Jakość struktury
3.2. Jakość procesu
3.3. Jakość wyniku

4. Zapewnienie wysokiej jakości w warunkach gospodarki rynkowej

5. Formy zapewnienia jakości
5.1. Wewnętrzne formy zapewnienia jakości
5.2. Zewnętrzne formy zapewnienia jakości

6. Kryteria i standardy
6.1. Kryteria oceny jakości
6.2. Standardy

7. Postępowanie przy realizacji programu zapewnienia jakości
7.1. Zapewnienie jakości
7.2. Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości
7.3. Koła jakości
7.4. Narzędzia jakościowe
7.4. Dziesięć faz programu zapewnienia jakości

8. Jakość działania profesjonalnego
8.1. Jakość w sferze lekarskiej, pielęgniarskie i medyczno – technicznej
8.2. Jakość w sferze pozamedycznej

9. Zapewnienie jakości z punktu widzenia pacjenta


Rozdział III
Reforma systemu ochrony zdrowia………..80

1. Źródła reformy publicznej opieki zdrowotnej
2. Reforma w doświadczeniu społecznym
3. Reforma w świadomości społecznej
4. Rozwój systemu opieki zdrowotnej
5. Działalność zapobiegania w medycynie
6. Prywatyzacja w służbie zdrowia
7. Standardy medyczne w zreformowanej służbie zdrowia
8. Marketing usług a proces tworzenia jakości po reformie
9. Świadczenia zdrowotne dla członków kas chorych
10. Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna
11. Realizacja recept
12. Pacjent w labiryncie reformy
13. Analiza SWOT
14. Prognozowanie w systemie opieki zdrowotnej
15. Zmiany w pielęgnowaniu
16. Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych


Zakończenie………..131

Bibliografia

Aneks

Spis załączników

Spis rysunków

Spis tabel

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony