Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp………3

Rozdział I

Podstawowe modele zarządzania jakości………5

1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5
2. Co to jest system jakości?………16
3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18
4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24
6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34
7. Modele systemu zarządzania jakością………35


Rozdział II
Wdrażanie systemu jakości………44

1. Trudne pytania………44
2. Na czym zarobić………46
3. Harmonogram wdrażania systemu jakości………47
4. Wdrażanie systemów jakości w małych i bardzo małych
przedsiębiorstwach………48


Rozdział III
Księga jakości przedsiębiorstwa………50

1. Ustawienie systemu jakości………51
2. Ogólna prezentacja zakładu………51
3. Zakres stosowania księgi jakości………51
4. Odpowiedzialność kierownictwa………52
4.1. Polityka jakości………52
4.2 Organizacja zarządzania jakością………52
4.3. Przegląd dokonywany przez
kierownictwo………56
4.4. System jakości………57
4.5. Przegląd umowy/kontraktu zapisy jakości………59
4.6. Sterowanie dokumentacją i danymi
komputerowymi………60
4.7. Dostawy………61
4.8. Sterowanie wyrobem dostarczonym przez
klienta………62
4.9. Znakowanie wyrobu i jego
identyfikowalność………63
4.10. Sterowanie procesem produkcyjnym………64
4.11. Kontrola i badania………65
4.12. Nadzór nad sprzętem kontrolnym,
pomiarowym i badawczym………66
4.13. Status kontroli i badań………68
4.14. Postępowanie z wyrobem nie spełniającym
wymagań………68
4.15. Działania korygujące………69
4.16. Transport wewnętrzny,
przechowywanie, pakowanie, konserwacja i dostarczenie………70
4.17. Sterowanie zapisami jakości………72
4.18. Wewnętrzne analizy jakości………73
4.19. Szkolenie………74
4.20. Serwis i obsługa posprzedażowa………74
4.21. Metody statystyczne………75


Zakończenie………75
Bibliografia………78


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)