Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli.


Wstęp…………5

Rozdział I.
Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8

1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16
2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21
3. Certyfikacja …………21


Rozdział II.
Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24

Rozdział III.
System produkcyjny i jego otoczenie …………28

1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29
2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32
3. Analiza SWOT …………34


Rozdział IV.
Proces wytwórczy mebli …………36

1. Charakterystyka surowców i materiałów podstawowych i pomocniczych …………39
2. Techniczne środki produkcji …………53
3. Metody nadawania kształtu elementom meblowym …………58
3.1. Obróbka cięciem …………58
3.2. Obróbka hydrotermiczna i plastyczna …………59
3.3. Sterowanie jakością łączenia …………60
3.4. Obróbka wykończeniowa …………61
4. Metody montażu mebli …………63
5. Metody wykończenia wyrobów meblarskich …………70


Rozdział V.
Czynniki decydujące o jakości mebli …………77

1. Sprawność maszyn i dokładność obróbki …………80
1.1. Wpływ budowy i wilgotności drewna na obróbkę skrawaniem …………89
2. Jakość wykończenia …………90
2.1. Podatność drewna na obróbkę wykończeniową …………99
3. Jakość montażu …………100
3.1. Wpływ struktury i wilgotności drewna na klejenie …………102
4. Wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych …………103
4.1. Wytrzymałość na zginanie statyczne …………104
4.2. Wytrzymałość na ściskanie …………108
4.3. Wytrzymałość na rozciąganie …………110
4.4. Wytrzymałość na ścinanie …………112
4.5. Wytrzymałość na zmęczenie …………113
4.6. Sprężystość …………115
4.7. Udarność …………115
4.8. Zdolność utrzymania wkrętów …………116
4.9. Plastyczność drewna …………117
4.10. Łupliwość drewna …………117
4.11. Twardość drewna …………118
4.12. Czynniki wpływające na właściwości mechaniczne drewna …………119
4.13. Wpływ wad drewna na wygląd estetyczny i wytrzymałość mebli …………121


Rozdział VI.
Doświadczenia wykonane w laboratorium Technikum Drzewnego …………122

Podsumowanie …………140
Literatura …………143
Spis tabel, rysunków i wykresów …………146

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>