Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości.


Wprowadzenie

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości

1.1. Pojęcie jakości
1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości
1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia”
1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania”
1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie”
1.2.4. Norma ISO 9002 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w produkcji i instalowaniu”
1.2.5. Norma ISO 9003 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości podczas kontroli i badań ostatecznych”
1.2.6. Norma ISO 9004 – „Zarządzanie jakością i elementy systemujakości. Wytyczne”
1.3. Metody zarządzania jakością
1.3.1. Metoda FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
1.3.2. Metoda Taguchi
1.3.3. Metoda ciągłego doskonalenia jakości – Kaizen
1.3.4. Metoda dopasowania funkcji jakości – QFD
1.3.5. Metoda „Zero błędów”


Rozdział 2.
Charakterystyka narzędzi zapewnienia jakości

2.1. Charakterystyka starych narzędzi zapewnienia jakości
2.2. Charakterystyka nowych narzędzi zapewnienia jakości


Rozdział 3.
Sposoby przedstawiania wyników z jakości

3.1. Modelowanie jakości
3.1.1. Histogramy jakości
3.1.2. Kwalitogramy
3.1.3. Kwalitobloki
3.1.4. Kwalitochronogrammy
3.1.5. Kwalitoronda
3.2. Kryterialne wzorce jakości
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Projektowanie wzorca
3.2.3. Kryteria jakości
3.2.3.1. Dobór kryteriów jakości
3.2.3.2. Wyznaczanie przedziałów zmienności
3.2.3.3. Określanie stanów pożądanych
3.2.4. Postać kryterialnego wzorca jakości
3.2.5. Możliwość zastosowań kryterialnych wzorców jakości
s 3.2.6. Analiza poziomu jakości

Zakończenienbsp;
Bbibliografia
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>