Narzędzia i metody z zakresu jakości.


Wstęp

Rozdział 1.
Stare narzędzia zarządzania jakością

1.1. Diagram Pareto – Lorenza. Metoda Suzuki (ABCD)
1.2. Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy. Burza mózgów – jej odmiany i techniki.
1.3. Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe
1.4. Arkusze kontrolne
1.5. Histogramy
1.6. Diagram dwóch zmiennych
1.7. Karty kontrolne X – R , X – S


Rozdział 2.
Nowe narzędzia zarządzania jakością

2.1. Diagram relacji
2.2. Diagram pokrewieństwa
2.3. Diagram systematyki
2.4. Diagram matrycowy
2.5. Matrycowa analiza danych
2.6. Wykres programowy procesu decyzji (PDPC)
2.7. Diagram strzałkowy


Rozdział 3.
Analiza pięciu podstawowych metod zarządzania jakością

3.1. Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów FMEA
3.2. Metoda Taguchi
3.2.1. Funkcja strat jakości
3.2.2. Czynniki kontrolowane i zakłócające
3.2.3. Projektowanie parametrów
3.3. Metoda dopasowania funkcji jakości QFD
3.4. Metoda „Zero defektów”
3.5. Filozofia Kaizen


Rozdział 4.
Benchmarking – istota, rodzaje i zastosowanie


Podsumowanie
Spis literatury
Spis rysunków
Spis tablic

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>