Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A.


1. Wprowadzenie ……… 4

2. Cel i zakres pracy ……… 5

3. Terminologia związana z jakością ……… 7

4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10

5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14

6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15

6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18
6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23
6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26
6.3.1 Audity jako forma oceny systemu jakości ………26
6.3.2 Metody ilościowe oceny poziomu jakości (Pareto-Lorenza), karty kontrolne,(FMEA)………35
6.3.3 Zasady kompleksowego utrzymania maszyn ……… 37
6.3.4 Prawo sześciu sigma ……… 38


7. Rynek energii elektrycznej w Polsce ……….40

7.1. Charakterystyka systemu energetycznego w Polsce ……….41
7.2. Przemiany gospodarcze ………42
7.3. Modele rynku energii elektrycznej w Polsce ……….45


8. Elektrownia Bełchatów S.A………51

8.1. Historia powstania ………51
8.2. Charakterystyka obiektu – Analiza SWOT ………52
8.3. Technologia produkcji energii elektrycznej ……….63
8.4. Ochrona środowiska naturalnego ………66
8.4.1. Ograniczenie emisji pyłów ……….67
8.4.2. Ograniczenie emisji dwutlenku siarki ……….67
8.4.3. Ograniczenie tlenków azotu ……….69
8.5. Gips z Instalacji Odsiarczania Spalin ……….70
8.6. Elektrownia dla swoich pracowników ………71
8.7. Elektrownia Bełchatów XXI wieku ………73
8.7.1. Modernizacja bloków energetycznych ……….73
8.7.2. Budowa nowych bloków energetycznych ……….73


9. Zakład Remontowy Elektrowni ……….74

9.1. Zadania ZRE ………75
9.2. Realizacja prac prowadzonych przez wydziały techniczne ZTE stosowane maszyny
……….77
9.3. Zasady świadczonych usług ……….86
9.4. Problematyka utrzymania maszyn ………91
9.5. Zapewnienie sprawności jakościowej maszyn……..92
9.6. Rozliczanie kosztów ……….93


10. Podsumowanie……..104

11. Wnioski……..107

12. Zestawienie tablic i rysunków……..108

13. Bibliografia……..109

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>