Sufity podwieszane i ich rodzaje


Wstęp………..3

Rozdzial I
Historia architektury sklepien na przelomie
wieków………4

Rozdzial II
Sufit jako czesc skladowa stropu……..15

Rozdzial III
Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18

1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18
2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19
3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19
4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24
5. Lekkie sufity podwieszone i okladziny sufitowe……..26
6. Przygotowanie obiektów budowlanych do zamontowania lekkich sufitów podwieszonych……..37
7. Zasady transportu i skladowania elementów sufitów podwieszonych………..38
8. Montaz sufitów podwieszonych i okladzin sufitowych……..39
9. Warunki odbioru……..41
10. Konserwacja i naprawy……..42
11. Warunki BHP robót montazowych……..43


Koszt wykonania sufitów podwieszanych z róznym
wypelnieniem………..45

Wnioski………..47
Bibliografia………..48

Uwaga: Praca nie posiada przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>