Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót.

Wstęp………3

Wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 1
Zagospodarowanie placu budowy………6

1.Ogrodzenie………6
2.Odwodnienie terenu………11
3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12
4.Drogi i przejscia dla pieszych………16
5.Place skladowe i magazyny………17
6.Budynki administracyjno-socjalne………22
7.Doprowadzenie wody………24
8.Instalacje elektryczne………25
9.Instalacje gazowe………27
10.Urzadzenia produkcyjne………27
11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29


Wnioski………31
Opis techniczny placu budowy………32
Aneks – Kosztorys………34
Bibliografia………48

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>