Badanie wpływu bajek na rozwój umiejętności czytania u dzieci

4 maja 2023 0 Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I
Dziecko w wieku przedszkolnym
1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………5
1.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 12
1.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 14
1.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18

Rozdział II
Znaczenie bajek w wychowaniu dziecka

2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna
2.1. Wpływ bajek na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym………… 31
2.2. Typologia bajek …………14
2.3. Terapeutyczna rola bajek …………25

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań …………31
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………32
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………… 35
3.5. Organizacja i przebieg badań………… 40

Rozdział IV
Wyniki badań własnych

4.1. Walory rozwojowe bajek w opinii rodziców i nauczycieli………… 41
4.2. Wartości przekazywane w bajkach………… 46
4.3. Bajki a relacje z rodzicami …………50
4.4. Bajki a relacje z nauczycielami …………54

Zakończenie…………61
Bibliografia …………63
Książki i czasopisma………… 63
Internet…………66
Spis wykresów …………67
Załącznik nr 1: Kwestionariusz ankiety………… 68